Veelgestelde vragen woning huren

U vindt hier alles over huren bij a.s.r. real estate en het antwoord op de meest voorkomende vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar mijnwoning.realestate@asr.nl

Huren bij a.s.r. real estate

 • Voor allerlei soorten woningen: van appartementen en studio’s tot ruime eengezinswoningen met een tuin. We verhuren in heel Nederland, maar vooral in de Randstad.

 • Voor de huur van een van onze woningen gelden algemene inschrijfvoorwaarden. Deze kunt u navragen bij de verhuurmanager waar u een woning wilt huren.  

 • Huurders moeten voldoende inkomen en/of vermogen hebben om de huur te kunnen betalen.

  De inkomenseisen die worden gehanteerd zijn als volgt:

  Doelgroep

  Minimale inkomenseis*

  Gepensioneerden

  3,00 x de maandhuur = bruto maandinkomen

  Kandidaten voor appartement < € 1.000,--

  4,00 x de maandhuur = bruto maandinkomen

  Kandidaten voor appartement vanaf € 1.000,-- tot € 1.250,--

  3,75 x de maandhuur = bruto maandinkomen

  Kandidaten voor appartement vanaf € 1.250,--

  3,50 x de maandhuur = bruto maandinkomen

  Kandidaten voor Friendsappartementen

  Beiden 4x de helft van de maandhuur = bruto maandinkomen

   

  2e inkomen telt voor 100% mee

  Maandhuur = kale huur woning (+ huur parkeerplaats indien verplicht)

 • Dit doet u door zich in te schrijven bij de verhuurmanager in de regio waar u graag wilt wonen.

  Ga naar beheerder en verhuurmanagers

Onderhoud

 • a.s.r. real estate is de beheerder van uw woning. Bij de beheerder kunt u terecht met al uw vragen over uw woning.

  U kunt contact opnemen via:

  a.s.r. real estate
  Archimedeslaan 10
  3584 BA Utrecht
  Tel. 030 - 257 85 63
  E-mail: mijnwoning.realestate@asr.nl

 • Meld uw reparatieverzoek bij onze onderhoudspartner Huybregts. Dat kan op twee manieren: 

  1. Geen spoed? Dien uw reparatieverzoek online in via het huurdersportaal
   Doorloop het online menu en geef uw reparatieverzoek door. Onze onderhoudspartner beoordeelt uw verzoek.

  Onze onderhoudspartner neemt contact met u op om uw reparatieverzoek te bespreken of direct in te plannen. U krijgt een e-mail met de bevestiging van uw reparatieverzoek.

  U kunt de status van uw reparatieverzoek volgen via 'Mijn reparatieverzoeken' in het huurdersportaal, u kunt dit vinden op deze pagina. Woont u in een complex? Dan ziet u ook of er reparatieverzoeken open staan voor het complex waarin u woonachtig bent.

  Hier leest u de volledige handleiding over het online indienen van een reparatieverzoek.

  1. Geef uw reparatieverzoek telefonisch door (spoed)
   Bel 24 uur per dag naar telefoonnummer (088) 022 14 92.
   > Toets – 1 – voor reparatieverzoeken algemeen, toets  - 2 – voor een storing aan uw CV.

  Doet de cv-ketel het niet? Of niet goed? Controleer dan eerst dit:

  • Doet het stopcontact van de cv-ketel het wel? Zo niet, controleer dan de stoppen in de meterkast.
  • Is de waterdruk tussen de 1,5 en 2 bar? Zo niet vul dan de installatie bij tot 2 bar.
  • Staat de gaskraan open?
  • Controleer hoofdkraan en toestelkraan. Zo niet, draai deze dan open.
  • De cv-ketel heeft een resetknop. Bij storing deze resetknop eerst indrukken en wacht af wat het toestel daarna doet.

  Heeft de cv-ketel (regelmatig) een storing? Neem dan contact op met onze onderhoudspartner. Noteer de storingsmelding op het display van de ketel en geef die door. U kunt hen 24 uur per dag bellen op telefoonnummer (088) 022 14 92.

  Toets – 1 – voor reparatieverzoeken algemeen, toets  - 2 – voor een storing aan uw CV.

 • Volgens de wet ‘Besluit Kleine herstellingen’ bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor het herstel van kleine werkzaamheden in en om het huis en zijn de kosten ook voor uw rekening. We begrijpen echter dat sommige reparaties lastig voor u kunnen zijn of dat u misschien geen tijd of zin heeft om deze zelf uit te voeren. 

  a.s.r real estate ontzorgt u daarom. Veel van de herstellingen die normaal gesproken door uzelf moeten worden verricht en betaald, kunt u melden bij onze onderhoudspartner. Deze partij verricht namens a.s.r. real estate deze herstelwerkzaamheden voor u. Voor het uitvoeren van deze herstelwerkzaamheden worden géén kosten bij u in rekening gebracht.

  In de onderhoudswijzer vindt u een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden. In dit overzicht zijn de herstelwerkzaamheden die a.s.r. real estate als extra service voor u uitvoert aangeduid met “a.s.r. extra”.  

  Download de onderhoudswijzer
 • Heeft u plannen voor grote aanpassingen aan uw woning? Wilt u weten of een aanvraag wel of niet nodig is? Informeer dan eerst bij a.s.r. real estate, wij zijn de beheerder van uw woning.

  a.s.r. real estate
  Archimedeslaan 10
  3584 BA Utrecht
  Tel. 030 - 257 85 63
  E-mail: mijnwoning.realestate@asr.nl

 • In veel appartementencomplexen is een huismeester aanwezig. Of dit bij u het geval is, kunt u navragen kunt u navragen bij a.s.r. real estate. De kosten van de huismeester zijn onderdeel van de servicekosten.

  Ga na beheerders
 • Heeft u de huur opgezegd? Dan moet u de woning opleveren zoals u hem hebt aangetroffen op de dag dat uw huurovereenkomst inging. Daarom komt de verhuurmanager kijken wat er nog aan de woning moet gebeuren voordat u vertrekt. Dit gebeurt tijdens de voorinspectie. De verhuurmanager vertelt dan wat u nog moet doen. Vlak voordat u de woning echt verlaat, is er ook een eindinspectie. Dan komt de verhuurmanager kijken of u de woning daadwerkelijk in goede staat achterlaat. Heeft u de werkzaamheden niet uitgevoerd voor vertrek? Dan kunt u een factuur krijgen voor deze werkzaamheden.

  Download checklist eindinspectie
 • Als u de huur opzegt, belt of mailt de verhuurmanager u voor een afspraak. Tijdens deze afspraak loopt u samen door uw woning. U maakt afspraken over zaken die u mogelijk moet vervangen of aanpassen. Heeft u vragen over de voorinspectie? Neem dan contact op met uw verhuurmanager.

  Download checklist eindinspectie
 • De verhuurmanager belt of mailt u voor een afspraak. Tijdens deze afspraak loopt u samen door uw woning. De verhuurmanager gaat na of u alle werkzaamheden hebt uitgevoerd. Daarna overhandigt u de sleutels. Voldoet uw woning niet aan de afspraken die u tijdens de voorinspectie hebt gemaakt? Dan kunt u een factuur krijgen voor deze werkzaamheden. Heeft u vragen over de eindinspectie? Neem dan contact met op uw verhuurmanager.

  Download checklist eindinspectie

Servicekosten

 • Servicekosten komen bovenop uw kale huur. Dit zijn de kosten voor het onderhoud en beheer van de ruimten die u deelt met andere bewoners van het gebouw. Denk daarbij aan kosten voor gas, water, elektra, huismeester en kosten voor schoonmaak en tuinonderhoud. Wat precies onder deze servicekosten valt, staat in uw huurovereenkomst. Deze kosten hoeven niet voor iedere huurder hetzelfde te zijn. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de woning waarin u woont. Waaruit servicekosten mogen bestaan heeft de overheid bepaald.

 • In uw huurcontract is vastgelegd welke servicekosten er van toepassing zijn. Dit kunnen onder andere zijn:

  • Divers/klein onderhoud;
  • Kosten voor het gebruik van water of warmte;
  • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
  • Huismeesterkosten;
  • Telefoonlijn van de lift;
  • Elektrakosten voor gemeenschappelijke ruimten.
 • Met de voorschotten betaalt u in de loop van het jaar al een groot gedeelte van de geschatte servicekosten. Eén keer per jaar berekent a.s.r. real estate de werkelijke servicekosten over de periode die loopt van 1 januari tot en met 31 december. a.s.r. streeft ernaar om uw afrekening binnen een half jaar na afloop van het kalenderjaar aan u te sturen.

  Als een woning tijdelijk leegstaat, worden er gedurende die periode geen servicekosten betaald. a.s.r. neemt de servicekosten van de leegstaande woning voor haar rekening.

 • De jaarlijkse afrekening van de servicekosten van de opgezegde woning kan a.s.r. real estate pas opmaken na afsluiting van het betreffende kalenderjaar. Dit kan pas na afsluiting van het betreffende kalenderjaar, omdat op dat moment alle gemaakte kosten bekend zijn. Zodra de servicekostenafrekening bekend is, stellen wij u daarvan op de hoogte. Een eventuele verrekening vindt daarna plaats. Daarom willen wij graag uw nieuwe adres weten.

 • Net als uw huur kan ook het voorschot voor de servicekosten omhoog gaan. Bijvoorbeeld omdat de prijs van de geleverde diensten omhoog is gegaan. Ook kan het zijn dat u in het betreffende jaar meer verwarmingskosten of elektra heeft gebruikt. Het voorschot kan ook omlaag gaan, als u veel meer voorschot heeft betaald dan de werkelijke kosten of bijvoorbeeld minder verwarmingskosten of elektra heeft gebruikt. Als het voorschot wijzigt krijgt u hierover bericht. Uw nieuwe voorschot baseren wij op de afrekening van het afgelopen jaar. Ook houden wij rekening met verwachte prijsstijgingen of –dalingen van de servicekosten.

 • U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur via 030 – 257 85 63 en per e-mail via mijnwoning.realestate@asr.nl.

 • Als u met a.s.r. real estate niet tot overeenstemming kunt komen, dan kunt u een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Deze commissie is een onafhankelijke organisatie vanuit de overheid die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onder andere servicekosten van huurwoningen. Uw bezwaar dient u in via een formulier dat u bij de Huurcommissie opvraagt. Kijk op www.huurcommissie.nl of bel 0800 488 72 43.

  Let op: heeft u een geliberaliseerd huurcontract? Dan is het niet mogelijk om bij een geschil over de servicekosten de Huurcommissie in te schakelen. U dient dan bij de rechtbank om een uitspraak te vragen.

Huurcontract

Betalingen

Andere vragen

 • a.s.r. real estate beheert het ASR Dutch Core Residential Fund. Dit fonds richt zich op de vastgoedsector woningen in Nederland. Dat betekent dat wij namens het ASR Dutch Core Residential Fund woningen verhuren, verkopen, beheren en verwerven.

  Als huurder betaalt u de huur aan a.s.r. real estate

 • Hebt u een vraag of een opmerking voor het woningteam van a.s.r. real estate? U kunt dit doorgeven per e-mail via mijnwoning.realestate@asr.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur via telefoonnummer: (030) 257 85 63. U kunt ons ook benaderen via huurdersportaal MijnWoning: www.mijnwoning.asrrealestate.nl.

  Met onderstaand klachtenformulier kunt u een klacht indienen als u ontevreden bent over hoe u bent behandeld of hoe uw melding is behandeld door a.s.r. real estate of onze verhuurmanagers.

  Klacht indienen