Veelgestelde vragen zonnepanelen woning

U vindt hier alles over het aanbod van zonnepanelen op huurwoningen en het antwoord op de meest voorkomende vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar mijnwoning.realestate@asr.nl

Aanbod zonnepanelen

 • a.s.r. real estate vindt het belangrijk verantwoord om te gaan met de wereld en wil graag bijdragen aan duurzaam wonen. Het opwekken van energie met zonnepanelen helpt daarbij en is tevens een aantrekkelijke en efficiënte manier van (energie) besparen.

 • Met uw eigen zonne-energie profiteert u van de volgende voordelen:

  • Uw elektriciteitsrekening gaat direct omlaag en daarmee uw totale woonlasten.
  • U maakt uzelf minder kwetsbaar voor verhogingen van de energieprijs.
  • U levert een bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot.
 • In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de verdeling van zonlicht over de aarde heel gelijkmatig. In Nederland schijnt de zon circa 1500 uur per jaar, dat is ongeveer 1000 kWh/m2 per jaar aan zonlicht. Bovendien werken zonnepanelen niet alleen op fel zonlicht maar ook op gewoon daglicht. Wel minder, maar het tikt ook aan. Een slechte zomer hoeft niet erg te zijn, het voor- en najaar leveren soms ook verrassend veel zonnestroom. Als de zon niet schijnt, gebruikt u net als voorheen ‘gewone’ energie via uw energiebedrijf en komt u niet zonder stroom te zitten.

 • Nee, a.s.r. real estate heeft onderzocht welke eengezinswoningen qua ligging en dakhelling het meeste profijt hebben van zonnepanelen. Woningen waar in de komende jaren groot onderhoud aan het dak moet worden uitgevoerd of een onderzoek naar de mogelijkheden van verdere verduurzaming van de woning wordt uitgevoerd, zullen nog geen aanbod ontvangen. Het aanbod geldt voor woningen waarvan de huurders hierover per post geïnformeerd worden.

 • Als u zelf zonnepanelen wilt plaatsen op uw huurwoningen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. Indien het complex waarin u woonachtig bent al bij ons op de planning staat voor de uitrol van zonnepanelen of plannen voor verduurzaming, zal uw verzoek niet worden toegestaan. a.s.r. real estate kiest namelijk liever voor een complexmatige uitrol over al haar huurwoningen omdat dit zorgt voor eenheid in de wijk en een uniforme uitstraling. Daarnaast onderzoekt a.s.r. real estate momenteel de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van appartementencomplexen.

  Voor een verzoek kunt u mailen naar mijnwoning.realestate@asr.nl of met ons bellen via telefoonnummer 030-257 85 63.

 • Nee, het aanbod voor uw woning is een vaste set panelen. Hierbij wordt er gekeken naar de ruimte op het dak, de esthetische verdeling van de panelen in de straat en de best haalbare opbrengst. Hier kan a.s.r. real estate niet van afwijken.

 • De zonnepanelen zijn na plaatsing onderdeel van uw woning en de huurprijs van uw woning wordt hierop aangepast. De overeenkomst loopt zolang u de woning bij a.s.r. real estate blijft huren.

 • Wanneer u wilt ingaan op het aanbod dat u van ons ontvangt voor het plaatsen van zonnepanelen, kunt u dit aangeven aan onze leverancier die de zonnepanelen plaatst. U zult hierover geïnformeerd worden.

 • Bij eengezinswoningen kunnen zonnepanelen op ieder geschikt dak afzonderlijk geplaatst worden. Het ziet er natuurlijk wel mooier uit als de buren ook meedoen, maar het is niet noodzakelijk. Iedereen beslist zelf of hij/zij mee doet.

  Bij een appartementencomplex moet worden onderzocht of het haalbaar is om zonnepanelen te plaatsen en deze te koppelen aan de individuele meterkasten van de woningen. Wanneer uw appartementencomplex is geselecteerd voor het plaatsen van zonnepanelen ontvangt u hierover meer informatie en een aanbod. 

 • Nee, a.s.r. real estate heeft de zonnepanelen meegenomen in de opstalverzekering van de woning.

 • a.s.r. real estate financiert de aanschaf van de zonnepaneleninstallatie, de montage, het onderhoud, de garanties en de verzekeringen. Als bewoner heeft u hier geen omkijken naar of extra kosten van. Een deel van deze investering wordt terugverdiend door de maandelijkse bijdrage die in de huur opgenomen wordt. Het resterende deel van de investering neemt a.s.r. real estate voor eigen rekening. Er zitten geen subsidies of andersoortige regelingen voor a.s.r. real estate aan vast om zonnepanelen te installeren.

Kosten en opbrengsten

  • Zonnepanelen zetten (zon)licht om in gelijkstroom. Ze produceren stroom zodra het licht wordt. Dus ook op bewolkte dagen. Op zonnige dagen wekken ze meer stroom op.
  • In de omvormer wordt de gelijkstroom omgezet in wisselstroom. Dit is direct bruikbaar voor de apparaten in uw woning en deze zonnestroom gebruikt u dus direct in uw eigen woning, zonder dat uw meter deze stroom registreert.
  • Produceren de zonnepanelen meer stroom dan u op dat moment nodig heeft, dan wordt het overschot aan het elektriciteitsnet geleverd. Heeft u nog een elektriciteitsmeter met draaischijf, dan ziet u de meter zelfs terugdraaien. De stroom die u in het donker (’s avonds en ’s nachts) verbruikt, neemt u gewoon weer van het elektriciteitsnet af. Het net fungeert dus als een soort accu.
  • Het energiebedrijf verrekent de terug geleverde stroom met uw energierekening (incl. btw, ODE en energiebelasting).
 • Afhankelijk van het dakoppervlakte, de ligging ten opzichte van de zon, bereikbaarheid van de daken en de technische mogelijkheden wordt er een aanbod op maat gedaan per woning.

  Bij eengezinswoningen worden gemiddeld 6 tot 12 zonnepanelen per woning toegepast en bij appartementen worden gemiddeld 4 tot 6 zonnepanelen per appartement toegepast.

  Wanneer uw complex is geselecteerd voor het plaatsen van zonnepanelen ontvangt u per post een aanbod. In dit aanbod wordt aangegeven hoeveel zonnepanelen er op het dak van uw woning geplaatst kunnen worden. In dit aanbod ziet u ook de toeslag die u gaat betalen voor deze zonnepanelen en wat de opbrengst is. Deze toeslag wordt onderdeel van de kale huurprijs. Hierdoor zijn de kosten onderdeel van de indexering van de jaarlijkse huurprijsverhoging.

 • De kosten voor de huur van de panelen zullen lager zijn dan de daadwerkelijke opbrengsten. Naast dat u gebruik kunt maken van duurzame stroom vanaf eigen dak, zorgen de panelen ook voor een financieel voordeel. De besparingen die de zonnepanelen u kunnen opleveren hangen af van o.a. uw persoonlijke situatie in energieverbruik en de ligging van de zonnepanelen. Onze leverancier kan u hierover nader informeren.

 • Ja, a.s.r. real estate biedt de zonnepanelen aan tegen een lagere prijs dan de opbrengst van de panelen.

 • a.s.r. real estate is verantwoordelijk voor het beheer van het systeem. Echter is het niet van buiten te zien of de zonnepanelen nog goed werken. Daarom moet u zelf af en toe op de omvormer kijken of in de app controleren of er nog energie wordt opgewekt. Eventuele storingen kunt u bij a.s.r. real estate melden. Mocht het systeem tijdelijk, ten gevolge van een storing niet optimaal functioneren, dan geeft dit u geen recht op enige vergoeding/compensatie. Daarnaast zijn de gevolgen van verkeerd gebruik, vernieling etc. door u, uw huisgenoten of derden die met uw toestemming in of om uw huis verblijven uiteraard voor uw rekening en risico.

 • Ontvangt u huurtoeslag? Dan is uw voordeel mogelijk nog groter. Dit kan door de leverancier voor u berekend worden aan de hand van uw inkomen. a.s.r. real estate kan u hierover niet adviseren. 

 • Op dit moment betaalt u een voorschot per maand aan uw energieleverancier. Via uw energiebedrijf kunt u ervoor kiezen uw maandelijkse voorschot direct na de installatie van de zonnepanelen te verlagen. U kunt er ook voor kiezen het maandelijkse voorschotbedrag niet direct te verlagen; u ontvangt dan een lagere jaarafrekening en waarschijnlijk krijgt u zelfs geld terug.Iedere energieleverancier hanteert eigen voorwaarden ten aanzien van het verlagen van uw voorschot, vraag hiernaar bij uw energieleverancier.

 • Met zonnepanelen wekt u uw eigen stroom op, maar niet elke dag wordt evenveel stroom opgewekt. Hierdoor heeft uw woning soms meer stroom beschikbaar dan u verbruikt of soms juist minder. Daarnaast hebt u natuurlijk ook na zonsondergang stroom nodig, bijvoorbeeld om de lampen in de woonkamer aan te zetten of de wasmachine te laten draaien. Hierdoor is er bij huishoudens met zonnepanelen eigenlijk altijd sprake van twee situaties:

  1. Uw panelen wekken meer stroom op dan dat u verbruikt en levert dit terug aan het elektriciteitsnet.
  2. U hebt meer stroom nodig dan dat er is opwekt, hierdoor moet u energie afnemen bij uw energieleverancier.

  De stroom die u afneemt bij uw energieleverancier wordt daarom altijd weggestreept tegen de stroom die u terug levert. Dit wordt ook wel de salderingsregeling genoemd.

  Voor meer informatie over de salderingsregeling kijkt u op de website van onze leverancier.

  Ga naar website zonneplan
 • De overheid is voornemens om vanaf 2023 de salderingsregeling aan te passen, maar op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze deze regeling zal worden afgebouwd. Voor de laatste stand van zaken omtrent de salderingsregeling kijkt u op de website van onze leverancier Zonneplan. a.s.r. real estate heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele nadelen van een wijziging van de regeling. 

  Ga naar website zonneplan
 • Gemeentelijke en/of waterschapsbelasting kan gekoppeld zijn aan de WOZ-waarde, echter heeft dit met name effect op woningeigenaren (OZB, waterschap, riool) en niet op woninghuurders. Een woninghuurder kan wel een bijdrage in de waterschapsbelasting en rioolheffing betalen, maar dit is per gemeente verschillend. Of deze heffingen in uw gemeente of waterschap gekoppeld zijn aan de WOZ kunt u nagaan bij de desbetreffende instantie.

 • Nee, het is niet mogelijk om de zonnepanelen te kopen.

Leverancier zonnepanelen

Plaatsing, onderhoud en vervanging

 • Wanneer u hebt aangeven akkoord te gaan met het plaatsen van zonnepanelen en de afspraak voor plaatsing is gemaakt, hebt u zelfs op de dag van installatie nog de mogelijkheid om zonder problemen te kunnen annuleren. Dat kan via de website van Zonneplan (www.zonneplan.nl) of telefonisch via +31 (0)38 – 20 38 212.

 • Wanneer u hebt aangegeven akkoord te gaan met het plaatsen van zonnepanelen is het helaas niet meer mogelijk de akkoordverklaring ná de uiterste aanmelddatum te annuleren. Wilt u annuleren vóór de uiterste aanmelddatum dan kan dat via de website van Lens (www.lens-energie.nl) of telefonisch via +31 (0)20 – 61 83 794.

 • De installateur heeft aan een halve werkdag normaal gesproken ruim voldoende om het hele systeem te installeren, ongeacht de omvang van het systeem.

 • Nee, de werkzaamheden bevinden zich voornamelijk buiten uw woning, op het dak. Voor de aansluiting op de meterkast en/of de plaatsing van de omvormer moet de installateur binnen werken. Er moet dus wel iemand thuis zijn tijdens de werkzaamheden. De installateurs laten de werkplek netjes achter.

 • Op de omvormer zitten lampjes waarmee u kunt zien dat de omvormer werkt. Onze omvormers kunnen ook via een app uitgelezen worden

 • Zonnepanelen gaan wel 25 jaar mee en er is nauwelijks tussentijds onderhoud nodig. De omvormer gaat gemiddeld 10 tot 15 jaar mee. a.s.r. real estate zorgt ervoor dat kapotte onderdelen worden vervangen of gerepareerd.

 • De montage gebeurt bovenop de bestaande dakbedekking, zowel bij een plat dak als een schuin dak. Bij een plat dak wordt er gebruik gemaakt van een onderconstructie waar de panelen onder een kleine helling in worden vastgezet. Bij een schuin dak wordt een rails door middel van haken aan de panlatten bevestigd. Op de rails worden de zonnepanelen bevestigd. Als er dakpannen sneuvelen zorgt de leverancier ervoor dat deze vervangen worden.

 • De omvormer wordt over het algemeen dicht bij de panelen geplaatst en is ongeveer 40cm bij 40cm groot. De omvormer kan het beste droog en koel hangen. De meest geschikte plek bij eengezinswoningen is vaak de zolder. Van tevoren wordt er middels een schouwing gekeken welke plek het beste is voor uw woningtype.

  Bij appartementencomplexen wordt vaak gebruik gemaakt van micro omvormers welke onder de zonnepanelen op het dak worden geplaatst, in dat geval wordt er geen omvormer in het appartement geplaatst. Deze micro omvormers zijn voor huurders niet bereikbaar maar kunnen via een app uitgelezen worden.

 • De omvormer heeft een maximale geluidsproductie van 15dB op een meter afstand. Dit is vergelijkbaar met een laptop die stand-by staat. In de nacht staat de omvormer uit. Bij het opstarten kan de omvormer een geluid maken.

 • Dit zit in de opstalverzekering van a.s.r. real estate. Wanneer bij plaatsing schade wordt veroorzaakt zal de leverancier deze schade verhelpen.

 • Als iets defect is, wordt dit door onze leverancier vervangen en sturen zij a.s.r. real estate de rekening hiervan. a.s.r. real estate is verantwoordelijk voor een werkend systeem. Deze kosten worden niet doorbelast aan huurder(s). Echter een tijdelijke storing geeft huurder geen recht op enige compensatie. 

 • Schuin geplaatste panelen spoelen vanzelf schoon of het vuil brandt weg door de hitte van de zon. Een reiniging is normaliter alleen nodig als de panelen onder de rook van zware industrie liggen. a.s.r. real estate houdt samen met de leverancier de werking van de systemen in de gaten. U hoeft de panelen dus niet zelf te reinigen. Op een plat dak worden panelen ook onder 15 graden geplaatst op een stellage zodat de beste zoninstraling wordt verkregen voor het meeste rendement, deze panelen spoelen ook vanzelf schoon

 • Bij zonnepanelen wil uw netbeheerder graag dat er een slimme meter geplaatst wordt. Binnen nu en 2023 krijgt iedereen in Nederland een slimme meter. Met een slimme meter kunnen netbeheerders (als u dat wilt) op afstand uw elektraverbruik en gasverbruik zien (deze gegevens worden via het stroomnet verzonden).

  In principe krijgen huurders die nu zonnepanelen bestellen een gratis slimme energiemeter. Tijdens het proces wordt u gevraagd deze aanvraag te verzorgen op www.energieleveren.nl. De leverancier controleert dit nog eens met uw netbeheerder.

  Voordelen van plaatsing van een slimme meter zijn dat:

  • U nooit meer meterstanden hoeft door te geven aan uw energieleverancier.
  • U online een overzicht kunt zien van uw afname/terug levering van elektriciteit en gas (per dag, per maand en per jaar).

  Wanneer u niet wilt dat de gegevens automatisch uitgelezen worden, kunt u dit aangeven bij uw netbeheerder.