06 april 2022 | 4 min.

Klimaatbos op Landgoed De Groote Scheere

Landgoed De Groote Scheere in Holthone is een nieuw bos rijker. Dat dit niet zomaar een bos is, blijkt uit de aandacht die uit is gegaan naar de omgeving en de keuze voor bomen. Het nieuwe bos is geplant op vier hectare grond en is verdeeld over drie percelen. Onderdeel van het bos is een klimaatbos. De in totaal 12.000 nieuwe bomen zorgen niet alleen voor CO2 opslag maar verbeteren ook ons ecosysteem. Hoe dit werkt en waarom we dit doen leest u hieronder.  

Bosbehoud voor de toekomst

Het investeren in een klimaatbestendig bos zien we als een duurzame investering. We hebben bijna 4.000 hectare bos en natuur in onze portefeuille. We vinden het belangrijk om deze bossen gezond en vitaal te houden. Een bos gaat immers honderden jaren mee. Op Landgoed De Groote Scheere hebben we daarom veel aandacht besteed aan biodiversiteit en klimaat tijdens de aanleg van het nieuwe bos.

Aanleg bos Landgoed De Groote Scheere

Een gevarieerd biodivers bos

Biodiversiteit staat het voor de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Op Landgoed De Groote Scheere zijn in totaal 33 verschillende soorten bomen geplant. Een bos met verschillende boom- en struiksoorten en een gevarieerde ruimtelijke structuur levert een rijkere flora en fauna op en zorgt bovendien voor een ecoysteem dat zich sneller aan kan passen bij eventuele klimaatveranderingen.

Voordat het planten kon beginnen zijn tevens alle percelen ingezaaid met een bloemrijk mengsel dat ten goede komt aan de biodiversiteit. Ook zijn op alle percelen brede struweelranden aangeplant in de overgang naar landbouwgrond, paden of watergangen. Dit zorgt voor een natuurlijk beeld en is daarnaast van groot belang voor insecten en vogels. De struweelranden bevatten veel bloeiende nectar en besdragende soorten. Dit zijn belangrijke voedselbronnen. De dichte struwelen dienen daarnaast als broedgebied voor verschillende vogels.

CO2 vastlegging: circa 1.600 ton CO2 in 50 jaar

Bossen spelen een belangrijke rol in de Nederlandse CO2-balans. Met de aanleg van extra bos dragen wij een steentje bij aan het verhogen van CO2-vastlegging. Op basis van bodem, aangeplante soorten en de aantallen per soort kan de vastlegging van CO2 worden berekend. Met dit nieuwe bos wordt de komende 50 jaar circa acht ton CO2 per hectare per jaar vastgelegd. Over 50 jaar wordt met deze vier hectare bos dus 1.600 ton CO2 opgeslagen. Ter vergelijking: een gemiddeld Nederlands huishouden stoot jaarlijks gemiddeld 7,5 ton CO2 uit.

Klimaatbos

Een klimaatbos kenmerkt zich vooral door de aanplant van soorten die tot op heden in Nederland minder voorkomen. In totaal is 1,5 hectare ingericht als klimaatbos. Het bos is onderverdeeld in negen verschillende plantvakken waarin verschillende bomen, bestaande uit loof- en naaldbomen, in menging zijn aangeplant. Deze bomen bezitten een hoge mate aan droogte- en hittetolerantie, waardoor dit bos zo optimaal mogelijk bestand is tegen de steeds groter wordende extremen van voornamelijk hitte en droogte. Daarnaast zijn er soorten als winterlinde, Noorse Esdoorn, Zoete Kers, Elsbes en Boomhazelaar aangeplant die zorgen voor een optimale strooiselvertering. Zo kan op lange termijn een rijke flora van bosplanten zich ontwikkelen. Voordat het bos volgroeid is moeten we nog even wachten. In totaal duurt het zo’n 30 jaar voordat de bomen “volwassen” zijn.

De werkzaamheden in onze bossen worden altijd uitgevoerd door bosspecialisten, waarbij het beheer gericht is op eeuwigheidswaarde.