18 april 2024 | 1 min.

Afscheid van derogatie: stimulans voor duurzamere landbouwpraktijken

De geleidelijke opheffing van derogatie markeert een kantelpunt voor de Nederlandse landbouw en het beheer van waterkwaliteit, en biedt zowel nieuwe uitdagingen als kansen. Het stimuleert duurzamere landbouwpraktijken en innovatieve mestverwerkingstechnieken. Deze transitie vereist echter een geïntegreerde aanpak van boeren, overheid en onderzoeksinstellingen om zowel het verdienmodel van boeren te garanderen als de kwaliteit van het Nederlandse watersysteem te beschermen.