05 oktober 2021 | 2 min.

Twee Nederlandse institutionele investeerders treden toe tot ASR Dutch Science Park Fund

Twee Nederlandse institutionele investeerders zijn per 1 oktober jl. toegetreden als participanten tot het ASR Dutch Science Park Fund. Dit niet-beursgenoteerde vastgoedfonds van a.s.r. real estate investeert in commercieel vastgoed op de meest aantrekkelijke science parks van Nederland.

Luc Joosten, fund director ASR Dutch Science Park Fund: “Wij zijn verheugd met de toetreding van twee institutionele investeerders in ons fonds. Samen met onze participanten zetten wij ons in om de kennissector in Nederland te stimuleren. De noodzaak om kennis en technologie, en de daaruit voortkomende producten, in eigen land te ontwikkelen is evident, wat eens te meer door de Covid-19 pandemie duidelijk is onderstreept. Steeds meer investeerders zien commercieel vastgoed op science parks als een interessante beleggingscategorie en we zien de interesse dan ook duidelijk toenemen.”

Meer over het ASR Dutch Science Park Fund

Het ASR Dutch Science Park Fund is een niet-beursgenoteerd sectorfonds van vastgoedvermogensbeheerder a.s.r. real estate en richt zich op institutionele beleggers. Het fonds speelt in op de duidelijk waarneembare trend richting een meer kennisgedreven economie waarbij science parks een sleutelrol vervullen. De core-strategie resulteert in een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel gericht op stabiele huuropbrengsten en aantrekkelijke waardeontwikkelingen in een snel ontwikkelende asset categorie met sterke lange termijn fundamentals.

Door zich te richten op commercieel vastgoed op de meest aantrekkelijke Nederlandse science parks, biedt het fonds huisvesting aan kennisintensieve bedrijven in met name de life science en tech industrie. Dit bevordert de samenwerking tussen het bedrijfsleven en kennisdragers zoals universiteiten en onderzoeksinstellingen, en resulteert in de ontwikkeling van nieuwe kennis, producten en diensten waar de gehele samenleving van profiteert. Hiermee draagt het fonds bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse kennissector en wordt het door investeerders beschouwd als een impactbelegging.