26 april 2023 | 3 min.

The Gallery op Kennispark Twente wordt uitgebreid met circa 4000 m2

Vraag naar kantoor- en labruimte groter dan aanbod

The Gallery op Kennispark Twente wordt uitgebreid met ca. 4.000 m2 . Deze uitbreiding is nodig om te voldoen aan de grote vraag naar kantoor- en labruimte op Kennispark Twente. Het huidige multi-tenant gebouw, waar kennis en technologie samenkomen, biedt onderdak aan zowel Designlab University of Twente, start-ups, scale-ups als gevestigde ondernemingen en is vrijwel volledig verhuurd. Naast extra kantoor- en labruimte wordt er ook geïnvesteerd in de kwaliteit van het gebouw en het algemeen gebied om de samenwerking tussen bedrijven te stimuleren. De werkzaamheden zijn begin april begonnen en zal naar verwachting begin Q2 volgend jaar geheel gereed zijn.  

De ruim 4000 m2 uitbreiding wordt gerealiseerd door de begane grond bij het gebouw te betrekken. Er komt hiermee extra kantoor- en labruimte beschikbaar en de algemene ruimtes krijgen een vernieuwde look & feel. De kantoren en labruimten worden casco opgeleverd en voldoen aan ML1 klasse, met basis(aansluit)voorzieningen, maar zijn eventueel ook op te waarderen naar ML2 klasse niveau. Het parkeren zal rondom en op het terrein worden uitgebreid en er komen  meer laadpalen voor elektrische auto’s.

The Gallery heeft nu EPA-label A en een BREEAM Very Good in-use certificering. In maart 2022 werden 850 zonnepanelen op het dak geplaatst. Met de uitbreiding worden nieuwe duurzame installaties toegepast en wordt gekeken waar de bestaande installaties verder kunnen worden geoptimaliseerd qua energie en techniek. Na oplevering en ingebruikname van de uitbreiding worden er nieuwe labels en certificering aangevraagd.

Twente, uitbreiding The Gallery Render 02

Impressie The Gallery in Twente na uitbreiding

Mariska Rimmelzwaan, leasingmanager ASR Dutch Science Park Fund: “Sinds het fonds in maart 2020 eigenaar is geworden van The Gallery zien we dat er grote interesse is voor kantoor- en labruimte op Kennispark Twente. Met de uitbreiding van The Gallery kunnen we deze extra ruimte aanbieden aan de spin-offs vanuit de Universiteit Twente, start-ups die zich vanwege verwantschap van onderzoeksdomeinen graag in de buurt van de Universiteit Twente vestigen en bestaande ondernemingen die willen groeien. Zo kunnen we verschillende bedrijven die zich bezighouden met technology en science de komende tijd extra ruimte bieden.”

The Gallery op Kennispark Twente

The Gallery is centraal gelegen op de campus en nabij de universiteitsgebouwen. Incubator en start-up facilitator Novel-T is gevestigd in The Gallery en biedt incubator programma’s aan en draagt zorg voor het ecosysteem en de verbinding tussen kennis en markt. Het flexibele multi-tenant gebouw biedt een totaalconcept van huisvesting mogelijkheden met een community-omgeving. Naast kantoor- en labruimte (uitbreiding met ML1 klasse en eventueel ML2 klasse) heeft het gebouw uitgebreide vergadermogelijkheden, algemene meetingspace, restaurant en een grand café.

Interesse in kantoor- en labruimte in The Gallery?

Vraag de brochure aan via www.thegalleryenschede.nl of neem contact op met leasingmanager Mariska Rimmelzwaan, e-mail: mariska.rimmelzwaan@asr.nl of telefoonnummer 06 12 54 67 12. Zij geeft u ook graag een rondleiding in het gebouw en meer uitleg over de mogelijkheden.

 
Dit is een publicitaire mededeling. Raadpleeg het prospectus van de genoemde fondsen voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Bij de beslissing om in de gepromote fondsen te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote fondsen, zoals beschreven in het prospectus van het betreffende fonds. Het prospectus en nadere informatie over de duurzaamheidsaspecten van de gepromote fondsen vind u hier: asrrealestate.nl/beleggingen.a.s.r. real estate is beheerder van beleggingsinstellingen en is opgenomen in het register van de AFM.