02 mei 2024 | 2 min.

Nieuwe R&D-ruimte Nobian in The Gallery in Enschede opgeleverd

De eerste 1280 m2 van de circa 4000 m2 uitbreiding van The Gallery op de campus van de Universiteit Twente in Enschede is begin april opgeleverd. Huurder Nobian vestigt in het multi-tentantgebouw The Gallery een laboratorium, een pilotruimte en kantoren voor de R&D-activiteiten. Er komen straks ongeveer 20 onderzoekers te werken, die zich gaan bezighouden met onderwerpen als zoutwinning, zoutchemie, electrochemie en procestechnologie, maar ook op thema’s als duurzaamheid en de energietransitie. De verwachting is dat de R&D-ruimte eind dit jaar operationeel is. 

Eerder gaf Michael Koenig, CEO van Nobian aan: “Innovatie is voor ons cruciaal. De innovatieve en inspirerende omgeving van de Twente Universiteit is precies wat wij zoeken. We werken nu al regelmatig samen met de universiteit. Door daadwerkelijk aanwezig te zijn op de campus zal de samenwerking zonder meer verder intensiveren. Niet alleen met de universiteit, maar ook met andere partijen in de omgeving.”

Uitbreiding The Gallery op de campus van Universiteit Twente 
The Gallery op de campus van Universiteit Twente wordt uitgebreid met circa 4.000 m2. Deze uitbreiding biedt nieuwe kantoor- en labruimte waar grote vraag naar is. Het multi-tenantgebouw The Gallery, waar kennis en technologie samenkomen, biedt onderdak aan zowel Designlab University of Twente, start-ups, scale-ups als gevestigde ondernemingen. Naast extra kantoor- en labruimte wordt er ook geïnvesteerd in de kwaliteit en duurzaamheid van het gebouw en zal het algemeen gebied worden opgewaardeerd om de samenwerking tussen bedrijven te stimuleren. De werkzaamheden zijn naar verwachting medio mei geheel gereed. Meer informatie over The Gallery en de verhuur is te vinden op www.thegalleryenschede.nl

Open innovatie voor versnelling naar duurzame samenleving
Nobian zet zich in om door innovatie de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. Daarvoor is samenwerking met andere partijen, zoals startups, bedrijven in de omgeving, universiteiten/hogescholen en kennisinstituten van groot belang. Nobian en de Universiteit Twente werken nu al samen in projecten als onderdeel van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT). Daarnaast maakt het bedrijf gebruik van de faciliteiten in het hogedruklab om efficiëntere methodes te ontwikkelen voor chemische processen die nodig zijn voor verduurzaming. 

Verder is Nobian één van de partners van de UT Entrepreneurial Challenge, die studenten helpt hun ideeën een stap verder te brengen, bijvoorbeeld als start-up. Nobian maakt ook een deeltijd leerstoel mogelijk op het gebied van membraan technologie, essentieel voor de ontwikkeling van energiezuinige zuiveringsstappen en elektrolyse processen.