26 januari 2021 | 2 min.

Nederlandse verzekeraar investeert € 100 miljoen in ASR Dutch Core Residential Fund

Een Nederlandse verzekeraar heeft zich voor € 100 miljoen gecommitteerd aan het ASR Dutch Core Residential Fund. Hiermee verwelkomt het woningfonds van a.s.r. real estate haar 12e institutionele investeerder.

Robbert van Dijk, fund director van het ASR Dutch Core Residential Fund: ‘Dit commitment is een mooie start van het nieuwe jaar en wij zijn verheugd met de keuze van deze investeerder om toe te treden tot ons woningfonds. Het bevestigt dat onze fondsstrategie succesvol is en het fonds in staat is om vooraanstaande investeerders aan zich te binden. Met deze nieuwe toetreder bouwen we verder aan een portefeuille waarin middenhuur en duurzaamheid centraal staan, thema’s die voor zowel onze investeerders als de maatschappij van belang zijn.’

SWECO Capital Consultants B.V. is door de betreffende investeerder aangesteld als adviseur voor de selectie en implementatie van haar vastgoedbeleggingen.

ASR Dutch Core Residential Fund

Het ASR Dutch Core Residential Fund investeert in duurzame, hoogwaardige appartementen en eengezinswoningen in met name het middenhuursegment. De locaties kenmerken zich door sterke demografische en economische fundamenten, die de basis vormen voor een stabiel investeringsklimaat. Het ASR Dutch Core Residential Fund heeft een omvang van ruim € 1,7 miljard (exclusief pijplijn) en biedt een thuis aan circa 5.000 huishoudens. In lijn met de acquisitiestrategie van het fonds zal de portefeuille de komende jaren significant groeien.