19 april 2024 | 3 min.

Landgoed de Utrecht viert 125-jarig bestaan met startschep gebiedsvisie

Op het 125-jarig bestaan van Landgoed de Utrecht gaven burgemeester Evert Weys van de gemeente Hilvarenbeek, Peter van de Noort locoburgemeester gemeente Reusel-De Mierden, Harrie van Puijenbroek en Tom Zeeman van Landgoed Gorp & Roovert en Landgoed Wellenseind samen met CFO van a.s.r. Ewout Hollegien een startschep voor de nieuwe Gebiedsvisie van de Kempische Landgoederen in de gemeentes Hilvarenbeek en Reusel-De Mierden. Met deze nieuwe gebiedsvisie streven de partijen naar  een transformatie van het landelijk gebied. Dit door in en bij natuurgebieden oplossingen te zoeken voor een sterkere natuur, voldoende water met een betere kwaliteit, een goede bodem en de toekomst van de landbouw. Dit in combinatie met de andere functie die op de landgoederen aanwezig zijn zoals recreatie, bosbouw, wonen, mobiliteit en energie.

Het doel van de gebiedsvisie is om de uitdagingen die er in het landelijk gebied zijn gezamenlijk en in samenhang met elkaar aan te pakken. De twee gemeenten en de landgoederen gaan samen onder begeleiding van BPG Vereniging Landelijk Brabant en overige stakeholder zoals boerenorganisatie ZLTO afdeling De Hilver en Kempengrens, Waterschap De Dommel, Brabants Landschap in gesprek.

Tijdens de viering van het 125-jarig bestaan van Landgoed de Utrecht werden bomen geplant door de burgemeesters van Hilvarenbeek en Reusel-De Mierden. In de ochtend plantten vrijwilligers van Landgoed de Utrecht, De Bonte Spechten en medewerkers van a.s.r. al 5.500 bomen op het landgoed om de biodiversiteit te versterken.

Evert Weys, Burgemeester Gemeente Hilvarenbeek: "De geschiedenis van de gemeente Hilvarenbeek, Esbeek in het bijzonder en Landgoed de Utrecht is er een van verbondenheid en respect voor elkaars belangen. Vanuit die gedachte willen we samen werken aan een mooie toekomst van het landgoed, waarbij plaats is voor de uitdagingen van deze tijd."

Peter van de Noort, locoburgemeester gemeente Reusel-De Mierden: "De samenwerking van beide gemeenten, de drie landgoederen en het Waterschap met agrariërs, ondernemers en inwoners van het gebied biedt kansen om de natuur, het watersysteem en de beleving in het gebied verbeteren."

Raymond Gennissen, rentmeester Landgoed De Utrecht / a.s.r. "Een van onze doelen met de gebiedsvisie is om stikstof verder terug te dringen in de Natura2000-gebieden op het landgoed om zo de biodiversiteit te verhogen in de natuurterreinen. Concreet betekent dit dat we pijpenstrootje willen terug dringen op onze heidevelden anders veranderen die in grasvelden. Het verminderen van uitstoot van stikstof rondom de heidegebieden pakken we in overleg met boeren aan, omdat we vinden dat er ook ruimte moet blijven voor een toekomstbestendige landbouw in dit gebied."

112Rd Landgoed Deutrecht

Van links naar rechts: Tom Zeeman Landgoed Wellenseind, Harrie van Puijenbroek Landgoed Gorp & Roovert, Peter van de Noort locoburgemeester gemeente Reusel-De Mierden, Evert Weys burgemeester Gemeente Hilvarenbeek, Ina Adema Commisaris van de Koning, Raymond Gennissen rentmeester Landgoed de Utrecht, Ewout Hollegien CFO a.s.r.

Fotografie: Raphael Drent