22 december 2021 | 4 min.

Kennispark Twente en ASR Dutch Science Park Fund lanceren samenwerking

Universiteit Twente, Stichting Gebiedsorganisatie Kennispark Twente, gemeente Enschede en ASR Dutch Science Park Fund hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Gezamenlijk zetten zij in op de transformatie van Kennispark Twente en krijgt de investeringskracht extra vleugels.

De samenwerkingsovereenkomst tussen de vier partijen biedt extra kansen voor investeringen in vastgoed die passen bij de gebiedsvisie van Kennispark Twente: een dynamische toplocatie voor talent en innovatie. De partijen werken hierin complementair aan elkaar, met als doel gezamenlijk alle doelgroepen van Kennispark Twente optimaal te bedienen. De Universiteit Twente richt zich op vastgoed ten behoeve van haar kerntaken zijnde onderwijs, onderzoek en valorisatie. Het ASR Dutch Science Park Fund focust zich op vastgoed voor commerciële partijen die zich op het sciencepark willen vestigen.

Anne-Wil Lucas, directeur Kennispark Twente: “We hebben ambitieuze plannen voor Kennispark. Het huidige Business and Sciencedeel van Kennispark moet een make-over krijgen, waardoor het een plek voor ontmoeting en verbinding wordt. Ook willen we een heel nieuw innovatiedistrict toevoegen aan de Hengelosestraat, waardoor de unieke UT-campus en het Business- and Sciencepark letterlijk één gebied worden waar talent kan leren, werken, wonen en recreëren. Die transformatieopgave krijgen we alleen voor elkaar als we samenwerken met een vastgoedpartner die bereid is voor de lange termijn te investeren in dit gebied en onze gebiedsvisie onderschrijft. Die partner hebben we nu gevonden.”

Machteld Roos, vicevoorzitter College van Bestuur Universiteit Twente: “De UT is van oudsher een campus-universiteit die nauw samenwerkt met het bedrijfsleven. Daarom is hier destijds het eerste sciencepark van Nederland ontstaan: Kennispark Twente. Nu is het tijd voor de volgende fase. Het campus-gevoel willen we uitbreiden; niet alleen tijdens je studie moet je je onderdeel voelen van een community waar je kunt studeren en leven op de campus, ook na de studie moet talent zich thuis blijven voelen en kunnen wonen, werken en recreëren op ons sciencepark. De transformatie van het huidige Business- and Sciencepark naar een dynamische toplocatie waar talent graag wil werken, vereist grote investeringen. De samenwerkingsovereenkomst met ASR Dutch Science Park Fund biedt ons enorme kansen om die investeringskracht te organiseren. Samen kunnen we nu aan de slag om Kennispark Twente ook die impuls te geven die nodig is voor een succesvolle transformatie.”

Luc Joosten, fund director ASR Dutch Science Park Fund: “Wij investeren als fonds voor de lange termijn. Dat geldt voor het vastgoed, maar zeker ook voor de partnerships die we aangaan. We zijn dan ook blij dat we na de samenwerkingsovereenkomst voor de verdere ontwikkeling van de TU Delft Campus nu een samenwerkingsovereenkomst voor Kennispark Twente hebben gesloten. Als Nederlands fonds zetten wij ons samen met onze participanten - institutionele investeerders zoals Nederlandse pensioenfondsen - in om de Nederlandse kennissector te stimuleren.”

June Nods, wethouder Gemeente Enschede: “Kennispark Twente is de banenmotor voor de regio. Met de gebiedsontwikkeling in de komende tien jaar verwachten we dat er nog ruim 1.800 banen bij komen op het Kennispark en nog eens 800 banen in de regio. Om de groei van de bedrijven bij te kunnen benen en ruimte te creëren voor nieuwe ondernemers, gaan we nu investeren. De samenwerkingsovereenkomst met ASR Dutch Science Park Fund levert hier een belangrijke bijdrage aan. Samen met ASR Dutch Science Park Fund investeren we onder andere in nieuwe gebouwen die innovatie en ontmoeting op het Kennispark nog meer mogelijk maken.”

Eerste concrete stappen na ondertekening
ASR Dutch Science Park Fund werd in 2020 eigenaar van The Gallery aan de Hengelosestraat. De volgende concrete stap na ondertekening is de ontwikkeling van een multi-tenantgebouw in het nieuwe innovatiedistrict tussen de campus en het huidige Business- and Sciencepark. In dit nieuwe gebouw kunnen naast bedrijven ook shared facilities, zoals vergaderplekken, co-workingspaces, gedeelde labs en horecavoorzieningen een plek vinden. De verwachting is dat dit pand er eind 2024 kan staan.

Kennispark Twente Karres En Brands Vivid Vision 2 Thumb

Kennispark Twente
Kennispark Twente behoort tot de top 3 innovatiecampussen van Nederland met meer dan 400 bedrijven en ruim 10.000 banen waar iedere dag gewerkt wordt aan baanbrekende innovaties op het gebied van MedTech, advanced manufacturing, smart & secure systems en materials. Als eerste sciencepark van Nederland is het toe aan een opknapbeurt. De doelen zijn helder: het creëren van een omgeving waar talent graag wil werken, aanvullende (lab)faciliteiten die nieuwe innovaties mogelijk maken, een scherpere focus op medische technologie, een betere verhouding tussen kennisbedrijven en overige bedrijvigheid en meer ontmoetingsplaatsen voor studenten en bedrijven. Deze keuzes moeten leiden tot honderden extra banen en het aantrekken van talent.