05 mei 2021 | 2 min.

Exact en ASR Dutch Science Park Fund verlengen huurovereenkomst en komen green lease overeen

Verduurzaming kantoorgebouw Exact HQ gezamenlijke ambitie


Exact en a.s.r. real estate, namens het ASR Dutch Science Park Fund, verlengden recent de huurovereenkomst langjarig waarbij er tevens een green lease is overeengekomen. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsambitie van Exact. De gezamenlijke ambitie om kantoorgebouw Exact HQ verder te verduurzamen speelde daarom een belangrijke rol bij de verlenging van de huurovereenkomst. Dit jaar wordt onder andere het dak extra geïsoleerd en 562 zonnepanelen geplaatst.

In de green lease zijn de duurzaamheidsafspraken vastgelegd over het duurzaam en milieuvriendelijk gebruik van het kantoorgebouw. Beide partijen, het fonds als eigenaar en Exact als gebruiker van het gebouw, onderkennen het belang van duurzaamheid en ondersteunen elkaar in het behalen van de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen. Gezamenlijk streven zij naar een BREEAM-NL In Use Excellent certificering.

Extra dakisolatie, 562 zonnepanelen en 7 extra elektrische laadpalen

Dit jaar wordt het dak van kantoorgebouw Exact HQ voorzien van extra isolatie waarmee een warmteweerstand van circa RC-waarde 6,00 (m²K/W) wordt behaald. Gekozen werd voor een klimaat-adaptief-daksysteem dat zorgt voor minder opwarming van de onderliggende kantoorruimten en een beter rendement van de 562 zonnepanelen die op het dak en de carport worden geplaatst. Daarnaast wordt het aantal elektrische laadpalen uitgebreid van 10 naar 17.

Hoofdkantoor Exact TU Delft Campus

Hoofdkantoor Exact op de TU Delft Campus

Exact werd geadviseerd door Colliers.

Het hoofdkantoor van Exact aan de Molengraafsingel 33 in Delft met een oppervlakte van 9.488 m² en 166 parkeerplaatsen werd in september 2019 door het ASR Dutch Science Park Fund aangekocht.