03 november 2022 | 3 min.

BPL Pensioen en DELA investeren in ASR Dutch Farmland Fund

BPL Pensioen en DELA zijn per 1 oktober toegetreden tot het ASR Dutch Farmland Fund. Zij gaan, naast a.s.r, als eerste participanten investeren in dit niet-beursgenoteerde vastgoedfonds van a.s.r. real estate, voor een bedrag van in totaal € 310 miljoen. Het ASR Dutch Farmland Fund bestaat uit 36.000 hectare Nederlandse landbouwgrond met een waarde van € 1,8 miljard.

De landbouwportefeuille van het ASR Dutch Farmland Fund is in ruim een eeuw opgebouwd. Het fonds investeert in landbouwgrond in Nederland en heeft een sterke focus op lange termijn waarde creatie voor agrarische ondernemers, investeerders en de maatschappij. Het biedt institutionele investeerders een stabiel rendement in combinatie met een uniek diversificatie-effect.

Dick van den Oever, fund director ASR Dutch Farmland Fund: ‘Het fonds heeft de ambitie om verder te groeien en landbouwgrond aan toekomstige generaties in een nog betere conditie door te geven. Zowel op het gebied van verduurzaming als de grondmobiliteit willen we samen met de agrarische ondernemers een vooruitstrevende rol spelen. Vanuit onze strategie ‘klimaat-slim boeren’ werken we samen met kennisinstellingen en ketenpartijen in de sector. Door de portefeuille open te stellen voor institutionele beleggers ontstaat er meer ruimte voor groei. We zijn blij dat we met BPL Pensioen en DELA gelijkgestemde en lange termijn partners aan het fonds hebben weten te binden.’

Mark Rosenberg, voorzitter van de beleggingscommissie BPL Pensioen: ‘Wij geloven erin dat een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid bijdraagt aan het realiseren van een goed en betaalbaar pensioen. Maar uiteraard ook aan een betere, leefbare wereld. Investeren in het ASR Dutch Farmland Fund past heel goed in dit beleid. Met deze investering ondersteunen we onze achterban en de duurzaamheidstransitie in onze sector. We zijn niet voor niets het pensioenfonds voor de groene en agrarische sector.’

Frank Eizinga, Chief Investment Officer coöperatie DELA: ‘Wij zijn er vanuit overtuigd dat het halen van financieel rendement én een bijdrage leveren aan onze MVO-doelstellingen, hand in hand kunnen gaan. Het rendement dat we behalen, blijft van de coöperatie. We hebben geen aandeelhouders die de winst krijgen. De winst gebruiken we om te zorgen dat de verzekeringen dezelfde waarde houden en dat de premies betaalbaar blijven. Dat is het doel van onze beleggingen. ASR Dutch Farmland Fund past in die gedachte van rendement en MVO-doelstellingen. Daarnaast is het een goede diversificatie in onze portefeuille.’

Belonen van duurzame agrariërs

De druk op de agrarische sector om te verduurzamen is de afgelopen jaren toegenomen en dat brengt kosten met zich mee. Samen met agrarische ondernemers zet a.s.r. al geruime tijd stappen om de bodemgezondheid te verbeteren en biodiversiteit te bevorderen. Eind 2021 maakte a.s.r. bekend agrariërs te gaan belonen die zich inzetten voor duurzame bedrijfsvoering. a.s.r. is van mening dat niet alleen de agrariërs verantwoordelijk zijn voor de transitie naar een duurzame landbouwsector, maar dat alle partijen in de keten deze omschakeling samen moeten realiseren.