25 maart 2019 | 3 min.

a.s.r. real estate lanceert ASR Dutch Science Park Fund

Op 1 maart 2019 heeft a.s.r. real estate het ASR Dutch Science Park Fund opgericht. Het fonds investeert in commercieel te exploiteren vastgoed op science parks in Nederland. Hiermee levert a.s.r. real estate een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse kennissector. Het ASR Dutch Science Park Fund is het vierde sectorfonds van de vastgoedvermogensbeheerder en richt zich op institutionele beleggers. Net als bij het winkel-, woning- en kantorenfonds treedt ASR Nederland N.V. op als anchor investor.

Het ASR Dutch Science Park Fund (ASR DSPF) focust zich op de meest ontwikkelde science parks in Nederland. Deze locaties bieden een stabiel en aantrekkelijk investeringsklimaat dankzij sterke ecosystemen, met onder andere onderwijs door Nederlandse topuniversiteiten, onderzoeksprogramma’s en commerciële activiteiten. ASR DSPF investeert in vastgoed dat deze ecosystemen ondersteunt. Het zal voornamelijk kantoorruimte, productie-, en onderzoeksruimte betreffen, maar bijvoorbeeld ook short stay appartementen, retail en horeca. ASR DSPF gaat hiervoor onder andere samenwerkingen aan met universiteiten en treedt hierbij op als partner voor de lange termijn. Naast het kantorenfonds (ASR Dutch Mobility Office Fund), het winkelfonds (ASR Dutch Prime Retail Fund) en het woningfonds (ASR Dutch Core Residential Fund) is dit het vierde fonds dat a.s.r. real estate introduceert.

TU Delft

Luchtfoto TU Delft

Samenwerking ASR Dutch Science Park Fund en TU Delft

Op 4 februari 2019 heeft ASR DSPF met de TU Delft haar eerste samenwerkingsovereenkomst gesloten. Samen met de universiteit treedt ASR DSPF op om de TU Delft Campus verder tot ontwikkeling te brengen. De TU Delft richt zich in deze samenwerking op vastgoed ten behoeve van haar kerntaken zijnde onderwijs, onderzoek en valorisatie. ASR DSPF focust zich op vastgoed voor commerciële partijen die zich op de TU Delft campus willen vestigen. 

Dick Gort, CEO a.s.r. real estate: “Met de komst van het ASR Dutch Science Park Fund breidt a.s.r. real estate haar huidige fondsenportefeuille verder uit. Onze fondsen hebben ieder een duidelijke unieke focus, waarbij het beleggen met “eeuwigheidswaarde” centraal staat. Hierdoor zijn wij een aantrekkelijke partner voor universiteiten, die net als wij keuzes maken voor de lange termijn. Met het nieuwe fonds onderstreept a.s.r. real estate deze visie, en voorziet het beleggers van een passend en duurzaam product, met impact op de Nederlandse kennissector.”.

Luc Joosten, fund director ASR Dutch Science Park Fund: “Wij zijn erg verheugd over de lancering van het ASR Dutch Science Park Fund. Het fonds biedt aantrekkelijk rendement met een verantwoord risicoprofiel, gericht op een portefeuille met jarenlange stabiele huuropbrengsten en aantrekkelijke waardeontwikkelingen. ASR DSPF heeft tot doel om panden op verschillende science parks en met verschillende huurdersprofielen te combineren in haar portefeuille. Dit resulteert in een uniek fonds in Nederland.”