04 juni 2020 | 6 min.

ASR Dutch Science Park Fund realiseert acceleratorgebouw NEXT Delft op TU Delft Campus

Het ASR Dutch Science Park Fund realiseert een acceleratorgebouw, bekend onder de naam NEXT Delft, met kantoor- en maakruimte die tot nog toe ontbrak op de TU Delft Campus. Het gebouw biedt huisvesting en voorzieningen aan innovatieve bedrijven die op de TU Delft Campus gevestigd willen zijn of blijven. De realisatie van het acceleratorgebouw komt voort uit de nauwe samenwerking tussen het ASR Dutch Science Park Fund en de TU Delft en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van het gemeentelijk Fonds Delft 2040 en de provinciale subsidieregeling Campussen Zuid-Holland.

NEXT Delft TU Delft Campus Artist's Impression

NEXT Delft, artist's impression

Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlakte van circa 10.000 m2. Het biedt kantoor- en maakruimte voor innovatieve bedrijvigheid passend binnen de doelgroep van de TU Delft. Daarnaast zal het gebouw een unieke hub vormen binnen het ecosysteem van de TU Delft Campus. Met verschillende ‘meet & greet’ faciliteiten zoals een vergadercentrum, co-working- en communityspace en horeca-faciliteiten biedt het gebouw alle mogelijkheid voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking.

Het acceleratorgebouw, dat naar verwachting eind 2021 wordt opgeleverd, kent een hoge duurzaamheidsambitie; BREEAM Excellent. In het ontwerp is rekening gehouden met uitbreiding van nog eens 10.000 m2 zodat gemakkelijk opgeschaald kan worden. De verhuur start naar verwachting in september 2020 en wordt door a.s.r. real estate zelf verzorgd.

Het gebouw zorgt voor een breder aanbod van typen huisvesting en biedt de mogelijkheid voor bedrijven om eenvoudig door te kunnen groeien en door te stromen, zowel op de TU Delft Campus als binnen het gebouw zelf. Het is belangrijk om bedrijven voor de TU Delft Campus te behouden en nieuwe bedrijven aan te trekken omdat dit bijdraagt aan de uitwisseling van kennis door de hoge concentratie van bedrijven binnen dezelfde sector. Dit versterkt mede de positie van Delft, en in het bijzonder TU Delft Campus, op het gebied van innovatie en technologie.

Luc Joosten, fund director ASR Dutch Science Park Fund: “Dit gebouw is het antwoord op de structureel hoge vraag naar passende bedrijfsruimte op de TU Delft Campus. We realiseren een uniek en hoogwaardig gebouw dat een cruciale positie zal innemen in het ecosysteem van de TU Delft Campus en plaats biedt aan een diversiteit aan huurders. Het is een volgende stap in het gezamenlijke doel van de TU Delft en het ASR Dutch Science Park Fund om de TU Delft Campus verder te ontwikkelen waarbij bedrijvigheid een nadrukkelijkere positie krijgt. De TU Delft richt zich hierbij primair op vastgoed ten behoeve van haar kerntaken en wij op het commercieel te exploiteren vastgoed. Door direct vanaf het begin betrokken te zijn hebben wij zelf maximale grip op het gebouw en zijn wij in staat geweest om het geschikte team samen te stellen, waarbij Stone22 als ontwikkelaar en Ector Hoogstad Architecten een belangrijke rol spelen.”

Nicoly Vermeulen, Vice President Operations van de TU Delft: “Ik ben erg blij met de realisatie van dit gebouw, omdat het belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van het innovatieve ecosysteem op de TU Delft Campus. Het biedt niet alleen onderdak aan innovatieve bedrijven, maar faciliteert ook de noodzakelijke doorstroming van scale-ups uit YES!Delft die daarmee ruimte vrijmaken voor nieuwe startups. Hierdoor kunnen we zowel talent behouden als nieuwe bedrijvigheid aantrekken. Bovendien creëren we een plek waar bedrijven en mensen elkaar kunnen ontmoeten, vergroten we onderlinge samenwerking en daarmee de aantrekkelijkheid van de campus als vestigingslocatie. Een mooie bijkomstigheid is dat bedrijven die al gevestigd zijn op dit deel van de campus ook kunnen profiteren van de gemeenschappelijke voorzieningen. Dat levert tevreden gebruikers en meer werkgelegenheid op.”

Wethouder Economie, Cultuur, Grondzaken en vastgoed, gemeente Delft, Bas Vollebregt: “Gebrek aan bedrijfsruimte is de afgelopen jaren de belangrijkste rem op de groei van de Delftse economie. Door een gezamenlijke inspanning met onze partners is het gelukt om een uniek gebouw te ontwikkelen op de TU Delft Campus met precies de ruimte waar grote vraag naar is. Hiermee versterken we waar Delft goed in is; het netwerk van technologie en innovatie. Door dit netwerk te versterken kunnen bedrijven doorgroeien en zorgen ze voor meer investeringen, bestedingen en werkgelegenheid op alle niveaus. Dit gebouw biedt veel meer dan alleen bedrijfsruimte, het is het nieuwe clubhuis voor technologisch Delft. Juist nu de economie onder druk staat door de coronacrisis is het van groot belang om groeiende bedrijven te blijven faciliteren. Fonds Delft 2040 biedt ons de mogelijkheid om deze structuurversterkende investeringen te blijven doen, ook in tijden van tegenspoed.”

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Economie en Innovatie, provincie Zuid-Holland: “Campussen zijn dé plek voor innovatie en ondernemerschap. Juist doordat hier wetenschap en bedrijfsleven samenkomt, ontstaan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Tegelijk versterken deze campussen onze regionale economie. Via de subsidieregeling Campussen Zuid-Holland ondersteunen we dat graag. Bijvoorbeeld hier in Delft. NEXT Delft is een essentiële schakel op de TU Delft Campus, maar versterkt ook het gehele netwerk van alle start-ups en scale-ups in Zuid-Holland. Een mooie toevoeging.”

Meer over het ASR Dutch Science Park Fund
Op 1 maart 2019 heeft a.s.r. real estate het ASR Dutch Science Park Fund opgericht. Het fonds investeert in commercieel te exploiteren vastgoed op science parks, met een focus op de meest aantrekkelijke science parks van Nederland. Hiermee levert a.s.r. real estate een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse kennissector. Investeringen in commercieel vastgoed in het lokale ecosysteem van science parks, biedt bedrijven de mogelijkheid fysiek dichterbij nieuwe technologie en kennis te zitten. Dit bevordert de ontwikkeling van nieuwe kennis tot producten en diensten waar de samenleving van profiteert.

Het ASR Dutch Science Park Fund is het vierde sectorfonds van de vastgoedvermogensbeheerder en richt zich op institutionele beleggers. Net als bij het winkel-, woning- en kantorenfonds treedt ASR Nederland N.V. op als anchor investor.

Meer over TU Delft Campus
De TU Delft Campus is een van de toonaangevende locaties voor R&D in Europa. Het is een next-level innovatiecampus, een bruisend ecosysteem en bovenal open community waar radicale en complexe innovaties worden ontwikkeld. Thuisbasis van de TU Delft, meer dan 250 nationale en internationale bedrijven en startups, onderzoeksinstituten en fieldlabs die allen worden gedreven door hetzelfde doel: impact for a better society.