13 oktober 2023 | 3 min.

Agro Vertrouwensindex na 10 jaar is nu opengesteld voor nieuwe deelnemers

Altijd al willen mee doen met de Agro Vertrouwensindex? Dan heeft u nu de kans. Vanaf heden is het mogelijk voor bedrijven uit de primaire sector om zich aan te melden en deel te nemen aan deze enquête. Dat kan hier.

De agrovertrouwensindex meet het vertrouwen onder boeren en tuinders al ruim 10 jaar. Tot nu toe gebeurde dat met een vast panel van bedrijven, waarvoor de Wageningen Economic Research zeer erkentelijk is. Hopelijk doen deze bedrijven nog jarenlang mee.  Maar in de afgelopen 10 jaar zijn er ook enkele bedrijven afgevallen en daarom zou het mooi zijn als er wat nieuwe bedrijven bereid zijn deel te nemen. a.s.r. real estate is één van de deelnemende partijen aan dit project en raadt u dit van harte aan.

De enquête wordt 1 maal per kwartaal afgenomen en kost de ondernemer ongeveer 10 minuten om in te vullen. De vragenlijst bestaat uit 4 hoofdvragen.

  • Hoe beoordeelt u de situatie van uw bedrijf?
  • Hoe hebben de volgende indicatoren zich de afgelopen 12 maanden op uw bedrijf ontwikkeld? (Kosten, opbrengstprijzen, productie, omzet en winst)
  • Hoe zullen de volgende indicatoren zich naar verwachting de komende 12 maanden op uw bedrijf gaan ontwikkelen? (Kosten, opbrengstprijzen, productie, omzet, winst)
  • Hoe verwacht u dat de economische situatie van uw bedrijf zich de komende 2-3 jaar zal ontwikkelen?

Sinds 8 oktober 2023 staat de nieuwste enquête van de Agro Vertrouwensindex open voor alle primaire bedrijven in de agrarische keten. Als u zich nu opgeeft kunt u nog mee doen met de enquête over het derde kwartaal van 2023.

De resultaten van de enquête geven inzicht in het vertrouwen van de totale land- en tuinbouwsector en een 6- tal subsectoren zoals glastuinbouw, melkveehouderij en akkerbouwbedrijven. Overige bedrijfstypen, zoals paardenhouderijen hebben invloed op het totaal maar worden vanwege de momenteel beperkte aantallen (nog) niet apart getoond. De deadline om deze enquête in te vullen verloopt op 31 oktober aanstaande. Maar aanmelden blijft natuurlijk altijd mogelijk.

De resultaten geven een langjarig overzicht hoe het met het vertrouwen onder boeren en tuinders is gesteld. Voordat de resultaten publiekelijk worden gemaakt, via www.agrimatie.nl  krijgt u na het invullen persoonlijk al een eerst indruk over de resultaten uit uw subsector. Indien er 10 branchegenoten de enquête hebben ingevuld, kunt u direct de  (voorlopige) uitslagen uit uw branche vergelijken met uw eigen reactie. Individuele resultaten zullen overigens nooit met partijen buiten de WUR worden gedeeld.

Meer informatie over deze enquête kunt u lezen op www.Agrimatie.nl en mocht u vragen hebben kunt u altijd een mail sturen naar mailto:agrovertrouwen@wur.nl . We zien uit naar uw deelname