28 maart 2018 | 4 min.

Zorghoeve De Klumpe op landgoed De Groote Scheere

Jan Hoving, eigenaar van Zorghoeve De Klumpe, heeft een agrarische achtergrond maar al jaren stroomt er meer door zijn aderen. Na ruim 20 jaar een drogisterij gehad te hebben in Coevorden gooide hij het roer om en begon samen met zijn vrouw Annelies op Landgoed De Groote Scheere een zorghoeve. Op dit prachtige landgoed dat eigendom is van a.s.r. komen zijn twee passies samen: het buitenleven en de zorg voor mensen. Na ruim een jaar verbouwen opent de zorghoeve officieel per 1 april, is de eerste bewoner een feit en loopt Jan hier met trots rond.

Zorghoeve de Klumpe

Van wonen naar maatschappelijke bestemming

Cultuurlandschap De Groote Scheere dat bestaat uit grasland, akkers, rietgedekte boerderijen met karakteristieke luiken, bossen, natuurterrein en houtwallen kent een lange geschiedenis. Zo ook de boerderij waarin de zorghoeve van de familie Hoving is gevestigd. Deze boerderij stamt uit de 15e eeuw en was jarenlang in gebruik als melkveehouderij. Voordat Jan en zijn vrouw het pand kochten stond het jaren leeg en bevond zich in het achterhuis nog een oude grupstal. Inmiddels is het karakteristieke pand omgetoverd tot een moderne zorghoeve. De originele oude elementen van het pand zijn bewaard gebleven en terug te vinden door de gehele woonunit.

Juist dit landgoed is voor Jan en zijn vrouw de ideale plek om een zorghoeve te starten. In de rustieke omgeving van het landgoed kunnen mensen tot rust komen en er is veel ruimte voor buitenleven. In totaal komen er 12 appartementen.

Het achterhuis van de boerderij is flink onder handen genomen. Er zijn inmiddels 6 zorgappartementen en een grote woonkeuken gerealiseerd. Daarnaast is er een nieuw rieten dak opgekomen. Het voorhuis, waar het echtpaar nu zelf woont, is tevens flink onderhanden genomen. Maar de oude elementen zijn nog steeds zichtbaar. Het voorhuis is ook de plek waar de rentmeester vroeger de pacht inde van de boeren uit de omgeving. De schuur naast de zorghoeve wordt in een later stadium aangepakt want ook hier worden 6 appartementen gebouwd en komt er een ruimte voor dagbesteding.

Zorghoeve de Klumpe (1)

Dagbesteding

Zorghoeve De Klumpe is bestemd voor zowel ouderen als jongeren met een lichte zorgvraag die hulp nodig hebben bij de invulling van de dag. Samen met zijn vrouw is Jan verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de zorghoeve. Zijn vrouw, die nog een andere baan heeft, zorgt voor de personeelsplanning. Jan neemt zelf de licht verzorgende taken op zich en is gedurende de dag aanwezig. Voor de direct zorggerichte taken heeft de familie twee verzorgenden in dienst. Alles loopt op rolletjes op de boerderij, ook mede dankzij de vier vrijwilligers die helpen bij hand-en-spandiensten. Door de kleinschaligheid wordt participatie onderling gestimuleerd. Dagbesteding kan in de vorm van groenonderhoud, koken of verzorging van de dieren. Maar niets is verplicht. Juist door de mix van verschillende leeftijden kunnen taken gemakkelijk verdeeld worden en verloopt de participatie soepel.

Tien appartementen zijn bedoeld voor permanente bewoning, de andere twee wat kleinere appartementen zijn voor mensen die tijdelijk zorg nodig hebben of voor zorggerelateerde zorgopvang. Bewoners wonen zelfstandig in hun eigen gehuurde woonunit. De huur is inclusief servicekosten, ook het eten en drinken zit hier bij in. Dit maakt de zorg op de zorghoeve in combinatie met de kleinschaligheid, goede continuïteit en exclusiviteit uniek in zijn soort. Jan en zijn vrouw streven naar een kleinschalige en persoonlijke zorghoeve, een plek waar participatie naar elkaar toe wordt gestimuleerd zodat mensen langer vitaal blijven. Zo komen in de ruime woonkeuken bewoners samen om bijvoorbeeld te eten, drinken, praten of knutselen. Maar ook op de 1,8 hectare grond die rondom de boerderij ligt staat nog van alles te gebeuren dat de bewoners en de dagbesteding ten goede komt. Op dit ‘minilandgoed’, zoals Jan het zelf noemt, komt kleinvee, een pluktuin, een aantal bankjes en een akker. De moestuin ligt er al en er lopen al wat pony’s en kippen rond. Daarnaast wordt er samen met de verzorgenden in huiselijke sfeer aan de doelen van de bewoners gewerkt.

a.s.r. staat volledig achter de ontwikkeling van deze zorghoeve en steunt dergelijke initiatieven. Het versterkt het landgoed De Groote Scheere en zorgt voor een goede en levendige balans en diversiteit op het landgoed. Voorheen lag er een agrarische woonbestemming op, Jan heeft in samenwerking met het buro SRO er voor gezorgd dat deze is omgezet naar een zorgbestemming.

Meer informatie

De zorghoeve is aangesloten bij Wonen & Zorg, een franchiseformule voor kleinschalige woonzorgvoorzieningen. Meer informatie over Zorghoeve De Klumpe kunt u vinden via deze Facebook pagina.