10 oktober 2023 | 2 min.

Webinar: De natuurlijke verdiensten van landschapselementen uitgelegd

Nederlandse landschappen hebben historisch gezien talloze houtige elementen zoals bomenrijen, heggen en houtwallen gekend. De afgelopen decennia hebben verstedelijking en intensieve landbouw geleid tot aanzienlijk verlies van deze elementen. Dit heeft niet alleen gevolgen gehad voor de esthetische waarde van ons landschap, maar ook voor de biodiversiteit en ecologische balans. Wij willen samen met onze (erf)pachters aan de slag om dit weer te herstellen.

Webinar

Experts vertellen u meer over de subsidiemogelijkheden voor landschapselementen. Daarnaast hoort u hoe u landschapselementen kunt aanleggen op uw bedrijf en wat de voordelen zijn.

  • 17 oktober 2023

  • 10.00 - 11.00 uur

  • Aanmelden

Gasten

Iwein Fuld, de Hagenmakers

Iwein vertelt over de realisatie van landschapselementen met een meerwaarde voor de boerderij.

Linda Romijn, BoerenNatuur

Linda gaat in op de planvorming, subsidies en ANLb. Verder vertelt zij hoe BoerenNatuur boeren helpen bij het realiseren van landschapselementen.

Manja te Velde, directeur SBNL Natuurfonds

Manja vertelt over het initiatief Natuur om de Hoek, waarmee SBNL Natuurfonds boeren en andere particuliere landeigenaren helpt om in het buitengebied de biodiversiteit, natuurwaarden, bodem- en waterkwaliteit te verbeteren.

Maurits Elsevier Stokmans, rentmeester a.s.r. Landelijk Vastgoed

Rentmeester Maurits sluit vervolgens af en gaat in op de mogelijkheden die a.s.r. real estate biedt voor het aanbrengen van landschapselementen.