08 juli 2020 | 1 min.

Water voor de landbouw

Langdurige periodes met weinig neerslag komen in Nederland niet vaak voor. Dankzij de vele meren en de gestage aanvoer van water, voornamelijk van de Rijn, kent Nederland betrekkelijk weinig droogte. Toch heeft Nederland nu al drie jaar op rij te kampen met een groot landelijk neerslagtekort in de zomer. Die situatie levert problemen op voor de landbouw in de vorm van verminderde fysieke opbrengsten. De lagere opbrengsten leiden tot lagere inkomens, tenzij ze gecompenseerd worden door hogere prijzen. De ervaringen van 2018 leren dat de financiële resultaten niet alleen per gebied sterk verschillen, maar ook per bedrijf in hetzelfde gebied.

Dit bericht schetst de waterproblematiek in de Nederlandse landbouw. Nadat het watergebruik is toegelicht worden landbouweconomische gevolgen van droogte getoond. Ook wordt ingegaan op het waterbeheer. De bijlage beschrijft twee actuele publiek-private onderzoeksprojecten over klimaatadaptatie, waarin Wageningen University and Research (WUR) samenwerkt met overheden en bedrijfsleven.