30 mei 2024 | 2 min.

Vroege samenwerking met Guts & Gusto levert een duurzame winkel op

Ook de retail sector zet zich in voor een betere en duurzame wereld. Door bijvoorbeeld minder afval te produceren en minder of andere verpakkingen van producten. Of door winkeldeuren te sluiten om de warmte of kou buiten te houden. Bij de Guts & Gusto winkels in Utrecht en Leeuwarden hebben we reeds in een vroeg stadium van de verhuur afspraken gemaakt over duurzaamheid, zowel voor de afbouw van de winkel als het gebruik gedurende de exploitatie. 

Gust en Gusto in Utrecht is begin dit jaar geopend, de winkel in Leeuwarden opende eind mei. Beide winkels zijn gasloos geworden met een warmtepompsysteem waarmee verwarmd en gekoeld kan worden. Het ventilatiesysteem heeft een warmte terugwinning en beide winkels hebben led-verlichting en waterbesparende kranen en toiletten gekregen. We monitoren nu het energieverbruik, zodat we ook gaan zien wat het effect is van de duurzaamheidsmaatregelen. En misschien kunnen we nog meer doen om de CO2-uitstoot verder te verlagen en te voldoen aan de ’Paris Proof norm’.

Samen stappen zetten om CO2-neutraal te ondernemen in 2045
Het doel van het duurzaamheidsbeleid van het winkelfonds is duidelijk: een CO2-neutrale portefeuille in 2045. Hiervoor nemen we diverse maatregelen, zoals het beter isoleren van gebouwen en het plaatsen van zonnepanelen. Een belangrijke stap is om gezamenlijk te bekijken hoe de winkel zo duurzaam mogelijk kan worden afgebouwd. Immers, de huurder bouwt de casco winkel af en bepaalt welke installaties en apparaten nodig zijn voor de exploitatie.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Maar ook met de huidige huurders gaan we graag in gesprek hoe we gezamenlijk nog duurzamer kunnen ondernemen. Interesse? Neem dan contact op met uw asset- of accountmanager.

Disclaimer

Dit is een publicitaire mededeling. Raadpleeg het prospectus van de genoemde fondsen voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Bij de beslissing om in de gepromote fondsen te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote fondsen, zoals beschreven in het prospectus van het betreffende fonds. Het prospectus en nadere informatie over de duurzaamheidsaspecten van de gepromote fondsen vind u hier: https://asrrealestate.nl/beleggingen.

a.s.r. real estate is beheerder van beleggingsinstellingen en is opgenomen in het register van de AFM.

Ga naar beleggingen