22 maart 2018 | 5 min.

VOF Eijssen tevreden met 30 ha erfpacht

‘Het is hartstikke moeilijk om hier aan grond te komen. We zijn daarom heel blij met extra grond.’ De VOF Eijssen in het Limburgse Schimmert schreef in voor 30 hectare erfpacht van a.s.r. en kreeg die begin dit jaar officieel in handen.

Pierre, Jose (beiden 66) en hun zoons Michel (39) en René (37) Eijssen hebben in Zuid Limburg twee bedrijven. Een melkveehouderij in Schimmert vlakbij Maastricht en een moderne zuivelfabriek, Eijssen Dairy, een paar kilometer verderop in Beek. Daar maken ze allerlei soorten yoghurt - Turks, Grieks, Nederlands – uit de 1,8 miljoen kg eigen melk en nog eens ruim 8 miljoen kg van andere melkveehouders. Het zuivelbedrijf is sinds 1987 gegroeid uit het zelf verwerken van melk op de boerderij, toen naast yoghurt ook vla. ‘We wilden meerwaarde voor onze melk creëren.’ Het begon te lopen als een trein toen een Turkse Nederlander vroeg: kunnen jullie ook Turkse yoghurt maken? Het product vindt nu zijn weg naar Nederlandse supermarkten (Albert Heijn), maar ook naar landen als België, Duitsland en Noorwegen.

Grond op 15 verschillende locaties

Hoog op de Limburgse heuvels staat het melkveebedrijf van de firma. Vader Pierre en zoon Michel verzorgen hier het vee. 185 melkkoeien en nog eens 120 stuks jongvee huizen er zomer en winter in moderne stallen. Het melkvee wordt gemolken in een carrousel met 40 plaatsen, bijna 10.000 kg per lactatie met 4,00 % vet en 3,40 % eiwit. Tot voor kort beschikte het bedrijf over 105 hectare grond verdeeld over maar liefst 15 locaties. Daarvan ligt 25 hectare op drie kwartier rijden met de trekker. Het tekent de grondsituatie in Zuid Limburg. Boeren ‘vechten’ er om grond te bemachtigen. Of zoals Michel Eijssen het zegt: ‘Als er grond vrij komt, dansen er wel twintig gegadigden omheen.’ Het verklaart ook de hoge grondprijs in dit gebied met uitschieters tot 75.000 euro per hectare.

Elke hectare meer dan welkom

Vier jaar geleden kreeg de firma voor het eerst contact met a.s.r. Een vriend van de familie had vier hectare grond in erfpacht en wilde dat afstoten. ‘Wij waren juist op zoek naar meer hectaren en konden dit krijgen’, vertelt Michel Eijssen. Dat kwam voor elkaar. Even later deed zich de mogelijkheid voor in te schrijven voor een erfpacht van 30 hectare van a.s.r. Een open inschrijving, waaraan iedereen mee kon doen. De grond in drie aaneengesloten percelen lag in Valkenburg zeven kilometer verderop. Die afstand was voor de firma geen bezwaar, want elke hectare op redelijke afstand is meer dan welkom. Al was het alleen maar om er de mest op kwijt te kunnen. Nu, zelfs met de grond van a.s.r. erbij komt het bedrijf nog grond tekort. Zo’n 2.000 kuub mest moeten de Eijssen’s afvoeren, een van de grote kostenposten.

‘Als in Zuid Limburg grond vrij komt dansen er wel 20 gegadigden omheen’

Blij en verrast over de gunning

Het argument waarom bij de inschrijving de keuze viel op het melkveebedrijf uit Schimmert weet Michel Eijssen niet. Dat wordt niet bekend gemaakt. Het past bij de inschrijving, die ongewis is. Gegadigden weten niet wat anderen bieden. En er staat altijd in de regels dat de verpachter het recht heeft om het aan een partij te gunnen. Dat hoeft niet de hoogste te zijn. Tegen die achtergrond was hij blij en verrast dat de firma toch de winnaar werd.’ Je hebt een stille hoop, maar je weet het niet. Dan komt het als een verrassing als je het toch wordt.’ Hij had de hoop al een beetje opgegeven toen de inschrijfperiode ineens met een jaar werd verlengd, iets waarmee hij op dat moment beslist niet blij was. Dat is niet meer van belang, nu de papieren begin dit jaar zijn getekend.

‘Wij kiezen liever voor zekerheid’

Van kortlopende of reguliere pacht willen de Eijssen’s eigenlijk niets weten. En evenmin van afspraken met akkerbouwers om tegen vergoeding hun mest op die akkers kwijt te kunnen. ‘Dat is veel te onzeker. Je denkt dat je een deal hebt, maar vandaag of morgen zegt de verpachter of akkerbouwer zomaar de overeenkomst op. Dan heb je niks’, geeft de Limburger zijn opvatting weer. ‘Wij kiezen liever voor zekerheid. We willen voor een lange periode weten waar we aan toe zijn. Het erfpachtcontract is er voor 26 jaar. Daarop kun je als ondernemer investeren in het aantal stuks vee, de stal en dergelijke.’ Bovendien telde voor hem mee dat in zee wordt gegaan met een stabiele verzekeringsmaatschappij. Ook dat biedt zekerheid.

Zoveel grond kopen is onbetaalbaar

Michel Eijssen maakt er geen geheim van dat de firma het allerliefst de grond had gekocht. ‘Maar dat is onbetaalbaar. De bank had het ook niet gefinancierd. Dan is erfpacht een mooie tweede optie. Met niet teveel kapitaal kun je de beschikking krijgen over een behoorlijke hoeveelheid grond’, legt de Limburgse veehouder uit. Het eigen geld, dat de firma moest inbrengen was rond de 30 procent van de waarde. Wel kan de firma tussentijds – na tien jaar – alsnog de grond kan kopen. Zo staat het in het contract. ‘Je weet nooit of het dan lukt. Een bedrijf blijft altijd in ontwikkeling.’ Op dit moment heeft de firma geen uitbreidingsplannen, maar als de gelegenheid zich voordoet, wie weet. ‘Misschien heeft a.s.r. straks nog meer grond in de aanbieding’, lacht Michel Eijssen.

Alles via de mail en de telefoon

Over het contact met de afdeling Landelijk Vastgoed is hij tevreden. Dat gaat via de e-mail en de telefoon. ‘Het is allemaal correct geregeld. Als het allemaal op papier klopt, en dat doet het, is er voor mij niet nog eens een persoonlijk contact nodig. Prima zo’, klinkt het zakelijk. Dat is precies zijn insteek bij de transactie rond de erfpacht. ‘Je moet het gewoon zakelijk en realistisch bekijken.’