17 december 2020 | 1 min.

Verdiencapaciteit per hectare neemt toe met bedrijfsomvang

Grotere bedrijven realiseren doorgaans hogere inkomens uit bedrijf dan kleinere bedrijven. Dit bericht laat zien dat ook de verdiencapaciteit per hectare stijgt met de bedrijfsomvang. Dat geldt zowel in de melkveehouderij als in de akkerbouw. De verdiencapaciteit is hierbij uitgedrukt in netto toegevoegde waarde. Bij toenemende omvang nemen de berekende kosten van arbeid per hectare af.