08 oktober 2021 | 1 min.

Toekomst directe GLB-betalingen: strengere voorwaarden, minder geld

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie (EU) moet meer gaan bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke doelen. Het is duidelijk dat de directe betalingen in Nederland de komende jaren onder druk staan door afname van het GLB-budget, een grotere overheveling van het budget naar de tweede pijler, en strengere voorwaarden voor het ontvangen van betalingen uit de eerste pijler. Toch blijven de directe betalingen voorlopig een belangrijke factor voor de inkomensvorming van de grondgebonden landbouw.