10 oktober 2023 | 1 min.

Themabericht WUR: Transitie naar een duurzame landbouw

De Nederlandse landbouwsector staat voor de opgave gezond voedsel te produceren waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht van onze leefomgeving. In een recent advies van Wageningen University & Research is een aanpak uitgewerkt om de transitie naar een duurzame landbouw mogelijk te maken.

In de voorgestelde aanpak worden de landelijke beleidsdoelen voor de leefomgeving omgezet naar emissies per bedrijf, uitgedrukt in zogenaamde kritische prestatie indicatoren (KPI’s). De KPI’s laten zien hoever een bedrijf is in het behalen van de gestelde doelen en geven boeren de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze het bedrijf verduurzamen. Om aan de gestelde doelen te voldoen is maatwerk essentieel. Dit kan per bedrijf variëren van een relatief eenvoudige managementaanpassing tot ingrijpende systeemwijzigingen. Om een economisch duurzaam perspectief aan de sector te kunnen bieden moet een normerings- en beprijzingsysteem worden geïmplementeerd, vertaald in emissierechten per bedrijf. Dit systeem moet innovatie en duurzame inzet van meststoffen stimuleren.