19 december 2022 | 1 min.

Themabericht WUR: Moeizame zoektocht naar nieuwe verdienmodellen in de landbouw

De milieudoelstellingen van de overheid sturen de landbouw een meer extensieve weg op, één die het inkomen van boeren potentieel onder druk zet. Dat vraagt om nieuwe en aangepaste activiteiten, zogenaamde verdienmodellen, om het dreigende inkomensverlies op te vangen. Een doorrekening van een aantal verdienmodellen voor een meer extensieve melkveehouderij geeft aan dat het verlies aan omzet door de extensievere productie niet wordt goedgemaakt door lagere kosten of hogere opbrengsten uit andere activiteiten. De verdienmodellen, waaronder het stapelen van beloningen, zijn voorts vaak sterk afhankelijk van overheidssteun.