20 december 2023 | 1 min.

Themabericht WUR: Balans zoeken - de impact van extensiveringsbeleid op agrarische grondprijzen

De verwachting dat de agrarische grondprijzen zullen dalen door het extensiveringsbeleid is een te eenvoudige voorstelling. Het werkelijke effect hangt af van hoe het beleid wordt ingevuld, de nieuwe eisen aan het grondgebruik, en de compensatie voor grondeigenaren. Daarnaast kan het beleid per regio verschillen, wat kan leiden tot meer prijsvariatie tussen lokale grondmarkten.