19 december 2019 | 3 min.

Stroken telen in het ‘living lab’ bij ERF

Exploitatie Reservegronden Flevoland (ERF) laat zien dat ondernemersgeest en waardering voor de natuur hand in hand kunnen gaan. In samenwerking met de WUR en LBI werkt ERF al drie jaar aan proeven met strokenteelt. En dan wel het échte werk. Want met 42 hectare en zes gewassen heeft ERF een prachtige ‘living lab’ gecreëerd. Een dergelijk initiatief dat bijdraagt aan een gezondere bodem, robuustere gewassen en meer biodiversiteit verdient wat ons betreft alle aandacht.

De band met Jaco Burgers, directeur van ERF gaat ver terug. Jaco was ‘farmmanager’ van Polder Jannezand en Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen in de tijd dat a.s.r. nog haar eigen boerderijen exploiteerde. ERF is gespecialiseerd in biologisch telen en doet dat op gronden aan de stadsranden van Almere, Lelystad, Zeewolde en Dronten. ERF mag deze gronden voor onbepaalde tijd beheren tenzij de overheid voor het realiseren van haar plannen grond nodig heeft. Dan staat ERF deze ‘per omgaande’ ter beschikking. Dat is de deal.

Hoe smaller de strook hoe beter het resultaat

Jaco vertelt over het living lab: “Doordat landbouw en natuur naast elkaar groeien, ontwikkelen ze elkaar. De proeven met robuuste en weerbare gewassen leveren ons na drie jaar veel bruikbare informatie op. Bijvoorbeeld als het gaat over de logistiek. Want welke perceelbreedte heeft nu praktisch gezien de voorkeur? De ecologisch gunstige effecten zijn op percelen van zes meter beter te zien dan op de percelen van 12 en 24 meter. Hoe smaller de strook, hoe beter het resultaat zou je dus kunnen zeggen. Als je de bewerkingen voor het hele jaar effectief wilt uitvoeren en wilt profiteren van de effectiviteit van beschikbare machines, dan zijn stroken van zes meter voor ons het slimst.”

Doordat landbouw en natuur naast elkaar groeien, ontwikkelen ze elkaar. De proeven met robuuste en weerbare gewassen leveren ons na drie jaar veel bruikbare informatie op.

Meest effectieve rotatieplan wordt nu getest

“Bij het telen van meerdere gewassen naast elkaar komt er nog een nieuwe uitdaging om de hoek kijken. Hoe ziet het meest effectieve rotatieplan voor strokenteelt eruit? Welke gewassen versterken elkaar of in het slechtste geval verzwakken elkaar? Dit is een ingewikkeld vraagstuk . Met behulp van gewaskarakteristieken, veldwaarnemingen en een ‘crop rotation optimisation plan’ komen op termijn de antwoorden beschikbaar”, vervolgt Jaco.

Cursus strokenteelt

Om de kennis ontwikkeling en kennis deling rondom integratie van natuur, landbouw en wonen in de praktijk te brengen heeft ERF Stichting Hemus opgericht. Wil je meer leren over strokenteelt? Afgelopen september organiseerde Land & Co, WUR, ERF en Hemus de Bio Academy voor akkerbouwers een 4-daagse cursus strokenteelt. Mechanisatie, bemesting en bodemstructuur, het maken van een bouwplan en het vermarkten van producten uit strokenteelt waren de onderwerpen. Voor meer informatie over toekomstige cursussen kijk je op www.ERFBV.nlwww.HEMUS.nu of www.bioacademy.nl.

Volgend jaar gaat ERF haar strokenteelt verder opschalen. We houden jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe resultaten.