12 juli 2022 | 3 min.

Stichting Open bodemindex stelt directeur Jan Arie Koorevaar aan

Per 1 mei is Jan Arie Koorevaar (1979) benoemd tot directeur van stichting Open bodemindex (OBI). Initiatiefnemers Rabobank, Vitens en a.s.r. dragen de OBI-tool over aan de recent opgerichte stichting Open bodemindex. De OBI-score geeft een waardering van bodemkwaliteit en bodemmanagement van vrijwel alle percelen in Nederland.

Jeen Nijboer namens Rabobank, een van de drie overdragende partijen: “Ons doel met de OBI-score is, om op objectieve wijze bodems te kunnen waarderen. Nu er meer belangstelling voor de OBI-score komt, is het tijd voor de bodemcoalitie van Rabobank, Vitens en a.s.r. om de tool onder te brengen in een aparte stichting. Zowel Rabobank als a.s.r. willen duurzaamheidsmaatregelen die onze klanten nemen waarderen op basis van data. Rik Thijssen namens Vitens: “De overtuiging dat bodemkwaliteit en gezonde bodem randvoorwaardelijk zijn voor een duurzame landbouw en op termijn leiden tot schonere drinkwaterbronnen, maakt ons tot een betrokken partner binnen de stichting Open bodemindex”. Dick van den Oever van a.s.r.: “Wij zijn gewend om te investeren in grond met een blik op de langere termijn. Grondbeheer en duurzame bodemkwaliteit zijn voor ons van het grootste belang. Inzicht in kwaliteit en beheer is met de OBI-score voor elke landgebruiker inzichtelijk. We zijn in de bodemcoalitie blij met de komst van Jan Arie Koorevaar. Met zijn ervaring en expertise kan hij de OBI-tool verder onder de aandacht brengen en ontwikkelen met grondgebruikers”.

Stichting Open bodemindex beheert de OBI-tool die van elk landbouwperceel een waardering van de kwaliteit van de bodem en het bodemmanagement vast kan stellen. Dit gebeurt op basis van wetenschappelijke openbare data en grondonderzoeken van de boer als de boer OBI machtigt deze te verwerken in de score. De tool geeft de boer, per perceel advies over mogelijkheden om de bodemkwaliteit en management te verbeteren. Rabobank, Vitens en a.s.r. hebben de OBI-tool en OBI-score laten ontwikkelen door het Nutriënten Management Instituut (NMI), Wageningen University & Research en FarmHack.

Jan Arie Koorevaar, kersverse directeur van de stichting Open bodemindex is helder: “De bodem is de basis voor een boer, het is ontzettend waardevol dat we met de OBI-score objectief inzicht kunnen geven in wat de bodemkwaliteit is en waar verbeteringen liggen voor het bodemmanagement. Niet alleen praten in termen van de bodem is ‘goed’ of ‘slecht’ maar juist in wat gezien de specifieke omstandigheden haalbaar is. Het is mijn ambitie om de OBI-score verder door te ontwikkelen met boeren en ketenpartijen. En om te werken aan integratie van de tool in andere adviestoepassingen”.

Koorevaar werkte eerder voor Eurofins, ICL, Elanco en Agrifirm, heeft een melkveebedrijf en treedt regelmatig op als dagvoorzitter.