20 december 2021 | 1 min.

Pachtareaal met prijsregulatie verder onder druk

Het totale landbouwareaal neemt geleidelijk af, maar de verdeling over eigendom en pacht is vrij stabiel. Wel zijn er flinke verschuivingen in soorten pacht. Zo neemt het areaal reguliere pacht voortdurend af, vooral ten gunste van de geliberaliseerde pacht korter dan zes jaar. Ook het areaal in erfpacht neemt geleidelijk toe. Inmiddels is het pachtareaal zonder prijsregulatie groter dan het areaal met prijsregulatie.