19 maart 2021 | 1 min.

Opvolgingssituatie en toekomstig aanbod landbouwgrond

Op middellange termijn kan ruim 300.000 ha landbouwgrond in Nederland op de markt komen, ofwel 17% van het totale areaal. Deze schatting is afgeleid van de onlangs gepubliceerde Landbouwtelling 2020, met name de gegevens over de opvolgingssituatie. Verreweg de meeste land- en tuinbouwbedrijven hebben een persoonlijke ondernemingsvorm. Op 57% van deze bedrijven is het bedrijfshoofd 55 jaar of ouder en daarvan heeft 59% geen opvolger. De meeste van deze laatste bedrijven zijn vrij klein.