16 december 2021 | 2 min.

Open bodemindex nu klaar voor alle Eurofins klanten

Een bodemindex voor beter beeld

Nederland groeit op alle vlakken en de (onder)grond wordt steeds intensiever gebruikt. De kwaliteit van de bodem komt onder druk te staan.

Met een open bodemindex (OBI) ontstaat er een beter beeld van de ontwikkeling van de bodem en de bodemkwaliteit in Nederland. Uiteindelijk is verduurzaming van de bodem het doel, met als resultaat dat agrarisch ondernemers en de drinkwatervoorziening daarvan profiteren.

Open bodemindex nu klaar voor alle Eurofins klanten

Afgelopen jaar zijn er, met de hulp van eerste gebruikers, enorme stappen gemaakt met de Open bodemindex:

  • Het OBI open source rekenhart is afgemaakt
  • Er is een herziene versie van de Open bodemindex ontwikkeld
  • Er is een datakoppeling met Eurofins gemaakt

Daardoor is de Open bodemindex nu voor alle Eurofins klanten te gebruiken zonder extra kosten.

Wilt u ook uw OBI score raadplegen?

Indien u de hernieuwde OBI tool wilt ervaren kunt u als volgt te werk gaan:

  1. Hier vindt u de Open bodemindex tool: https://tools.wenr.wur.nl/obi/. De scores die u ziet zonder in te loggen, zijn gebaseerd op postcodegemiddelden en open data.
  2. Rechtsbovenin kunt u zich registreren, waarna u een email ontvangt met de link naar het machtigingsformulier voor Eurofins
  3. Als uw data succesvol zijn opgehaald bij eurofins ontvangt u weer een email. U kunt dan inloggen en ziet uw OBIscore op basis van uw eigen specifieke gegevens.
  4. Meer informatie over de open bodemindex vindt u op de website https://openbodemindex.nl/doe-mee/

We hopen u als OBI-gebruiker te kunnen verwelkomen.