20 juli 2023 | 3 min.

Ontdek de kracht van zeewier-biostimulanten voor een duurzame landbouw

Bodemgezondheid één van de meest besproken onderwerpen in de landbouw, vooral als het gaat om biodiversiteit en het efficiënte, duurzame gebruik van landbouwgrond. Wij staan voor de belangrijke uitdaging om te voldoen aan de groeiende vraag naar voedsel en tegelijkertijd minder afhankelijk te worden van chemische inputs zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Hier komt een waardevolle oplossing in beeld: biostimulanten op basis van zeewier. The Seaweed Company vertelt hier meer over.

Stressbestendigheid van gewassen bevorderen

Zeewierextracten bevatten natuurlijke groeihormonen die de opname van voedingstoffen stimuleert en wortelgroei bevordert. Het resultaat? Een verbeterde plantgezondheid, hogere opbrengsten en gewassen van betere kwaliteit. Ook hebben zeewier biostimulanten het vermogen om de weerstand van planten tegen stressfactoren te vergroten. Ze bevatten antioxidanten en andere bioactieve componenten die planten helpen om beter bestand te zijn tegen abiotische stress zoals droogte, hitte en verzilting. Een verbeterede stressbestendigheid van gewassen stelt boeren in staat om opbrengsten beschermen en tegelijkertijd de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen verminderen.

Verbeterde bodemgezondheid

Naast het versterken van de groei en de weerstand van gewassen, dragen zeewier-biostimulanten ook bij aan een gezonde bodem Het vergroot de koolstofopname in de bodem en het vermogen om water vast te houden. Bovendien ondersteunt het gebruik van een biostimulant in combinatie met regeneratieve landbouwpraktijken, zoals groenbemesting, gewasrotatie en niet-kerende grondbewerking, een toekomstgerichte benadering van de landbouw.

TSC Seaweed Farm Clew Bay (Ireland)

The Seaweed Company Seaweed Farm Clew Bay, Ierland

Historische wijsheid ontmoet moderne wetenschap

Zeewier bij de boer is al eeuwenlange wijsheid, langs de Atlantische kust van Europa. Oude beschavingen, zoals de Romeinse en Keltische stammen van Gallië, Bretagne en de Britse eilanden, gebruikten zeewier als bodemverbeteraar en meststof.

In onze tijd groeit de interesse in duurzame landbouwpraktijken en zeewierbiostimulanten worden steeds meer erkend als waardevol hulpmiddel in de moderne landbouw. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zeewierbiostimulanten de groei, opbrengst en stressbestendigheid van gewassen kunnen verbeteren, en ze worden steeds meer erkend als een waardevol hulpmiddel in de moderne landbouw.