06 april 2020 | 2 min.

Nieuw product – ‘Jonge Boeren Erfpacht’

a.s.r. heeft de ambitie om eeuwigheidswaarde binnen een groene en vitale agrarische sector te creëren en vindt het daarbij belangrijk dat jonge boeren een kans krijgen om een bedrijf te starten. a.s.r. real estate komt daarom met een nieuw product: ‘Jonge Boeren Erfpacht’.

Over het product

Om aan de groeiende vraag van jonge boeren te voldoen, lanceren wij per 31 maart 2020 het product ‘Jonge Boeren Erfpacht’. Een maatwerk product dat het mogelijk maakt om op een verantwoorde manier investeringsruimte te verkrijgen. Bij ‘Jonge Boeren Erfpacht’ wordt de koopsom naar maximaal 90% van het bloot eigendom verhoogd. Op die manier hoeft de jonge boer minder kapitaalkrachtig te zijn bij aanvang van zijn of haar carrière als zelfstandig agrariër. Ten tweede bevat het product meer maatwerk in de looptijd van het contract. Op basis van de leeftijd van de jonge boer kan een contract worden afgesloten van 30 – 40 jaar. De maximale leeftijd aan het eind van het contract is verhoogd naar 70 jaar.

Belang van jonge boeren ook benadrukt vanuit het kabinet

Het kabinet onderkent eveneens het belang van jonge boeren om de voedselproductie in Nederland ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Hiervoor is een regeling ontworpen waar jonge boeren gebruik van kunnen maken voor het starten van een bedrijf of het overnemen van een bedrijf, en bovendien willen investeren in innovatie of een duurzame bedrijfsontwikkeling.

Minister Schouten geeft een toelichting over het waarom van deze nieuwe regeling: ‘Veel jonge mensen die graag een boerenbedrijf willen beginnen of overnemen staan voor grote beslissingen. Naast de vraag ‘kan ik dit opbrengen en een redelijk pensioen aan mijn ouders  betalen’ ligt ook de vraag over de benodigde investeringen om het bedrijf klaar te maken voor de toekomst op tafel. Dat zijn besluiten die niet lichtvaardig genomen worden. Het kabinet wil mensen bijstaan in het maken van de voor hen juiste keuzes en daarbij tegelijkertijd bijdragen aan innovatie en aan duurzame bedrijfsvoering.