11 september 2017 | 3 min.

Melkveehouder Hemstede enthousiast over bodemscan

Een goede bodem speelt voor agrarisch ondernemers een cruciale rol. Van bloemkwekers tot akkerbouwers tot melkveehouders. Het eindproduct valt of staat met de kwaliteit van de grond. Maar de kwaliteit van de bodem op peil houden en het duurzaam behoud van grond is makkelijker gezegd dan gedaan. Doordat een bodem veel variëteit bevat is de gangbare homogene behandeling vaak niet effectief en efficiënt. Erfpachter Jan Hemstede uit Ommen maakt sinds kort gebruik van de bodemscan. Deze vorm van precisielandbouw brengt de eigenschappen van de bodem tot op de vierkante meter in kaart waardoor Hemstede nu in staat is om zijn perceel plaats specifiek te laten behandelen. 

‘Het is van belang dat we duurzamer omgaan met onze grond om de kwaliteit en het bodemleven in stand te houden’, aldus Hemstede. Hij is een van de voorlopers op het gebied van precisielandbouw. De melkveehouder heeft 160 melkkoeien op 70 hectare zandgrond waarvan 15 hectare snijmais. Net als veel andere melkveehouders liep hij tegen de bemestingsnormen aan waardoor hij op zoek ging naar duurzame innovaties. Zo heeft hij afgelopen voorjaar voor het eerst de bodemscan ingezet. Via Loonbedrijf Koonstra kwam hij in aanraking met de bodemscan.

Traditioneel wordt er een grondmonster genomen om de kwaliteit van de bodem te meten. Maar deze is niet specifiek genoeg vertelt Harry Koonstra van het Loonbedrijf Koonstra: ‘Zo zien we bijvoorbeeld dat agrariërs grond behandelen op basis van een gemiddelde uit dit onderzoek. In werkelijkheid variëren de scores op het perceel. Door niet plaatsspecifiek te bemesten worden bepaalde gedeelten van het perceel overbemest en andere onderbemest.’ Als loonwerker zag Koonstra daarom een mogelijkheid om met de bodemscanner een meerwaarde te bieden aan agrariërs. ‘Het plaatsspecifiek inzichtelijk maken van de bodem geeft voor de boer de mogelijkheid om de efficiëntie zijn bodem te vergroten. De bodemscanner brengt namelijk in kaart wat de kwaliteit van de grond is en brengt daarnaast ook de variabelen in beeld wat de mogelijkheid biedt om de bodem te geven waar het écht om vraagt.’

Bodemscan

De bodemscanner is gekoppeld achter een trekker die over het land rijdt. Via sensoren worden de elektrische geleidbaarheid (EC-waarden), organische stof, hoogte en pH-waarde nauwkeurig in kaart gebracht. Nadat deze data is uitgelezen worden vervolgens vijf gedetailleerde perceelkaarten opgesteld die afzonderlijk een weergave bieden van alle gemeten waarden. Met deze kaarten gaat Koonstra naar de klant en wordt er samen gekeken waar en hoe de percelen in een nog betere conditie gebracht kunnen worden.

Voor Hemstede waren de uitkomsten een feest van herkenning. ‘Je ziet gelijk waarom het met bepaalde gewassen op een deel van het perceel minder gaat.’ Door te investeren in de grond weet Hemstede nu het maximale uit zijn grond te halen. ‘Ik kan mijn bodembewerking nu afstemmen op wat de grond nodig heeft. Door te investeren in de grond verbeter ik mijn gewassen en dit zie ik terug in de opbrengst. Daarnaast bouw ik zo een lange relatie op met mijn grond, door er zo zuinig en duurzaam mogelijk mee om te gaan.’ Hemstede heeft de bodemscan nu ingezet op zijn perceel met mais maar wil het ook gaan inzetten op zijn grasland.

Volgens Koonstra is er met name voor melkveehouders nog veel winst te behalen uit de grond. ‘Je ziet dat bloembollentelers en akkerbouwers meer met hun grond bezig zijn omdat zij beter in beeld hebben wat het land produceert. Melkveehouders hebben dit minder. Daarnaast is het welbekend dat er veel variatie in droge stof opbrengst per hectare zit.’