07 april 2022 | 1 min.

Ondernemersverhaal Maatschap Krabben-Renken

Duurzaam boeren belonen op een gangbaar bedrijf

Vorig jaar kondigden we aan dat we duurzaam boeren gaan belonen. Inmiddels zijn de eerste contracten afgesloten, zo ook met onderneemster Willie Driessen-Krabben van Maatschap Krabben-Renken uit het Groningse Vriescheloo.

Het akkerbouwbedrijf teelt op 650 hectare grond hoofdzakelijk zetmeel- en consumptieaardappelen, suikerbieten en gele zaaiuien. Het bedrijf wilde uitbreiden en kwam in aanmerking voor de beloning. Samen met rentmeester René Timmer ging ze om de tafel over de korting, welke duurzaamheidsmaatregelen er op het bedrijf al worden genomen en welke duurzaamheidsmaatregelen er in de toekomst wenselijk zijn.

Willie en René vertellen meer over het proces en tonen aan dat duurzaam boeren ook voor gangbare bedrijven mogelijk is.