05 april 2022 | 1 min.

Groter areaal groenten in akker- en tuinbouw

Vanaf de eeuwwisseling is het areaal cultuurgrond jaarlijks met 0,4% gedaald. De verschuivingen in het grondgebruik zijn beperkt gebleven. Het aandeel grasland en groenvoedergewassen nam toe met twee procentpunten, dat van de akkerbouw daalde met drie procentpunten en dat van de tuinbouw in de open grond nam met een procentpunt toe. Zowel in de akkerbouw als in de tuinbouw steeg de omvang van het areaal groenten.