07 juli 2022 | 1 min.

Conditionaliteit en het nieuwe GLB: strengere eisen, behoorlijke kostenposten

Om aanspraak te kunnen maken op de grondgebonden toeslagen uit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zullen boeren moeten voldoen aan conditionaliteiten (randvoorwaarden), bestaande uit de Europese verordeningen en richtlijnen (RBE’s) en goede landbouw- en milieucondities (GLMC’s). Hoewel een deel van de Nederlandse landbouwbedrijven momenteel al aan de aangescherpte GLMC’s voldoet, is de verwachting dat deze zogenaamde ‘verhoogde conditionaliteit’ extra kosten met zich mee zal brengen voor een substantieel aantal melkvee- en akkerbouwbedrijven. Deze kosten kunnen fors zijn, met het risico dat bedrijven niet meedoen aan het nieuwe GLB.