06 april 2021 | 3 min.

Biodiversiteit waarborgen met landschapselementen

Is het al te laat? Als je de ‘tellingen’ op je in laat werken, dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat het echt hoog tijd is voor biodiversiteit. Zo is over een periode van krap 50 jaar bijna 70% aan diersoorten verloren gegaan en deze krijgen we nooit meer terug. Wetenschappers concluderen dan ook dat biodiversiteit lastiger te managen is dan bijvoorbeeld het klimaat. Diersoorten zijn van vitaal belang en het verlies hieraan leidt uiteindelijk tot verlies van onze complexe ecosysteemdiensten. Deze diensten hebben we hard nodig voor onder andere bodemgezondheid en voldoende schoon drinkwater. En hier hebben we allemaal profijt van, van boer tot consument. Aan de slag dus.

Iedereen is ‘aan zet’

Biodiversiteit is een thema van ons allemaal en er zijn veel initiatieven om de biodiversiteit te verbeteren. Soms groot zoals het Delta Biodiversiteitsplan maar veelal klein, zoals het plaatsen van een insectenhotel in de tuin. Je kunt zelf dus ook heel goed ‘aan zet’ zijn. Het planten van bomen zowel in Nederland als ver daarbuiten valt daar bijvoorbeeld ook onder.

Co2 opslaan met landschapselementen

Een minder bekend fenomeen om biodiversiteit te verbeteren zijn het (terug) aanbrengen van landschapselementen. Vanuit de overheid is onlangs het plan ‘aanvalsplan versterking landschappelijke identiteit van landschapselementen’ met als doel het creëren van een natuur-inclusieve samenleving. Door houtige landschapselementen terug te brengen, kan bovendien een significante hoeveelheid CO2 vastgelegd worden. Een win-winsituatie voor biodiversiteit en klimaat.

Zonder uitputtend te zijn, denken we bij landschapselementen aan poelen, houtwallen, heggen, hagen, singels, knotbomerijen, natuurvriendelijke oevers, solitaire bomen, laanbomen, landschappelijke bosjes, akkerranden enzovoort.

Landschapselementen in onze portefeuille

Met een portefeuille van circa 42.000 hectare grond willen wij hier ook ons steentje aan bijdragen. Binnen a.s.r. real estate rural zijn we met enkele van onze boeren bezig landschapselementen terug te brengen, dan wel te herstellen. We merken dat de boeren daar heel positief tegen over staan en graag met ons de handschoen willen oppakken. Er zijn uiteraard ook aandachtspunten. Naast de vraag welke elementen we willen terugbrengen, is er ook de vraag wat betekent dit voor de bedrijfsvoering van de boer. Wie doet de investering, wie onderhoudt het en welke beheersvergoedingen vallen de boer ten deel?

Landschapselementen op jouw erf?

Als we met enkele van onze boeren ervaringen hebben opgedaan en we beide een positief gevoel hieraan over hebben gehouden, sluiten we niet uit dat we dit willen gaan opschalen.

Economisch belang

Naast een belangrijke ecologische belang is er ook een economisch belang om scherp te zijn op biodiversiteit. Alleen al voor de financiële sector geldt dat er € 510 mrd. aan financieringen uitstaan aan ondernemingen die op hun beurt weer afhankelijk zijn van biodiversiteit.