13 december 2019 | 2 min.

a.s.r. real estate ondertekent Manifest Klimaatrobuuste landgoederen

Negen landgoederen van a.s.r. real estate, zoals Landgoed De Utrecht, Junne en De Groote Scheere hebben 3 oktober jl. op Landgoed Vilsteren het Manifest Klimaatrobuuste landgoederen ondertekend. Dit deden ze samen met ruim 80 andere particuliere landgoederen in heel Nederland. Met dit manifest benadrukken de initiatiefnemers de noodzaak om concrete klimaatregelen te treffen voor een klimaatbestendig landschap.

Dit manifest is een initiatief van enkele particuliere landgoederen in Oost Nederland. Zij kregen support van de Federatie Particulier Grondbezit, Soil 4U en de Bosgroepen. Het Manifest is positief in ontvangst genomen door Donné Slangen, directeur Natuur van LNV. Liesbeth Cremers, mede-eigenaar van Landgoed Vilsteren en initiatiefnemer van het manifest: “Het is van zeer grote urgentie dat wij onze landgoederen omvormen tot klimaat robuuste bossen en landgoederen. Ik ben erg blij dat particuliere eigenaren, organisaties en overheden samen de handen ineenslaan voor actie.”

In het manifest staan zeven thema’s en mogelijkheden voor concrete maatregelen:

  1. Verbetering van bodemkwaliteit en –vruchtbaarheid door kringlooplandbouw te bevorderen.
  2. Vergroting van biodiversiteit, bijvoorbeeld door het aanplanten van heggen en hagen.
  3. Maatregelen voor een robuust watersysteem, zoals waterberging en –opslagcapaciteit van de bodem.
  4. Klimaatbestendig bosbeheer & CO² vastlegging, door het creëren van gemengde opstanden, te kiezen voor klimaat robuuste boomsoorten en door de aanplant van bomen.
  5. Landbouw, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van kringlooplandbouw op de percelen in eigen beheer, en het ontwikkelen van verduurzamingstrajecten met onze pachters
  6. Fondsvorming en ontwikkelen van andere mogelijkheden om deze maatregelen te financieren.
  7. Gezondheid en welzijn bevorderen door met kwaliteitsrecreatie een levende verbinding tussen mens en natuur te realiseren.

Connecting Green

Alle landgoederen en particuliere bossen in Nederland hebben een gezamenlijke oppervlakte van ruim 200.000 hectare. En met zo’n oppervlak kunnen we een groot verschil maken. De volgende stap voor alle deelnemende landgoederen is samen met lokale, regionale en nationale samenwerkingspartijen het manifest te vertalen in concrete acties. Op onze landgoederen gaan we (extra) prioriteit geven aan maatregelen op het gebied van bosbeheer, CO² opslag, waterbeheer, biodiversiteit en gezonde bodem.