13 juli 2022 | 2 min.

Actuele scholing volgen met subsidiemogelijkheid

De groene hogescholen en de universiteit Wageningen bieden scholing gericht op stikstofreductie, natuurinclusief ondernemen en precisielandbouw. Agrarisch ondernemers en agrarisch adviseurs kunnen via een subsidieregeling tot 100% tegemoetkoming in de kosten van deze coaching en cursussen aanvragen.

Als opleider van de toekomstige generatie agrarisch ondernemers zien de groene hogescholen (HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein en Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy) het als hun taak om hen te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Ze hebben een nieuw scholingsaanbod speciaal gericht op stikstofreductie, natuurinclusief ondernemen en precisielandbouw waarin ze inspelen in op actuele vraagstukken:

  • Hoe voldoe je aan steeds strengere wet- en regelgeving?
  • Hoe creeër je een positief imago rondom jouw agrarisch bedrijf?
  • Hoe ontwerp je een robuuste bedrijfsvoering die niet afhankelijk is van externe invloeden?
  • Hoe kun je samenwerken met stakeholders, erfbetreders en organisaties om gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendig bedrijf, inclusief passend verdienmodel?

Scholingsaanbod

Het scholingsaanbod is ontwikkeld voor 3 thema’s:

Voor zowel agrarisch ondernemers als agrarisch adviseurs is er een passend en praktijkgericht aanbod, bestaande uit masterclasses, cursussen en trainingen. De lessen worden gegeven door (gast)docenten die expert zijn op deze thema’s.

Subsidiemogelijkheid

Voor dit scholingsaanbod is het mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten tot 100% aan te vragen via de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) via de website van rvo.nl. Agrarische ondernemers kunnen voor de cursussen een voucher aanvragen van € 800. Agrarische adviseurs kunnen een voucher aanvragen voor de coaching opleidingen van maximaal € 1.250.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten over het aanbod? Kijk dan eens op has.nl/nl/toekomstlandbouw of neem contact op met Lamiaa Fareh 088 890 3774 (stikstof en precisielandbouw) of Kim de Bont 088 890 3881 (natuurinclusief ondernemen).