12 juli 2022 | 3 min.

30% lagere methaanuitstoot met innovatief voersupplement voor de koe

a.s.r. real estate juicht innovaties toe die een positief effect hebben op de maatschappij,
de natuur en het klimaat - voor nu en toekomstige generaties. Op het gebied van
duurzaamheid van zuivel kan de boer nog een grote slag maken bij de bron: de koe.
Innovaties die de methaanuitstoot verminderen zijn een van de snelste manieren om bij te
dragen aan een duurzaam voedselsysteem. Daarom geven we graag aandacht aan het
recent door de EU goedgekeurde voersupplement Bovaer.

DSM komt na tien jaar onderzoek en ontwikkeling met een wetenschappelijk bewezen
oplossing tegen het opboeren en uitademen van methaan: Bovaer®. Het is een
voersupplement tegen het opboeren en uitademen van methaan en door de EFSA effectief
en veilig is bevonden voor de koe, de consument en het milieu. De EU heeft haar
goedkeuring gegeven voor het gebruik van Bovaer® in melkkoeien en het product mag vanaf april 2022 worden ingezet.

De toevoeging van een kwart theelepel Bovaer® per dag aan het veevoer verlaagt de
methaanuitstoot van een melkkoe met ongeveer 30%, dit is gelijk aan 1 ton CO2e reductie
per koe per jaar. Dat is een aanzienlijke en onmiddellijke vermindering van de
koolstofvoetafdruk van melk- en zuivelproducten. Daarmee kan de boer nu dus naast het
verzorgen van gezonde voeding voor een groeiende bevolking, een bijdrage leveren aan het
reduceren van de opwarming van onze planeet.

DSM is gestart met de engineering van een nieuwe grootschalige productiefaciliteit in Dalry,
Schotland en is een strategische alliantie aangegaan met Elanco Animal Health voor de
Verenigde Staten om het product daar zo snel mogelijk op de markt te brengen en een extra
productiefaciliteit te realiseren. DSM en Friesland Campina hebben recent aangekondigd als
eerste in Europa samen een grootschalige pilot te starten om op het boerenerf
praktijkervaring op te doen met Bovaer.

Buiten Nederland werkt DSM samen met onder andere leidende zuivelpartijen zoals Arla
Foods, Valio, Danone en Bel Groep en voor het reduceren van de uitstoot van rundvlees met
JBS in Brazilië en NAPCO in Australia. Voor DSM draait het om voeding, gezondheid en
duurzaamheid. Met o.a. Bovaer® toont DSM aan, dat het als groot bedrijf innovaties kan
brengen die goed zijn voor boeren en consumenten wereldwijd.

Voor meer informatie over de verkrijgbaarheid van het product kunt u contact opnemen met
Dennis Rijnders, dennis.rijnders@dsm.nl

Oproep
We horen graag wie er al met Bovaer werkt en ook aan welke alternatieven we in een volgende nieuwsbrief aandacht kunnen besteden. Mail je ervaring met Bovaer of suggesties van innovatieve producten naar fadyan.pronk@asr.nl