a.s.r. real estate

Open Bodem Index; ready, set, test, go! Doet u mee?

In 2019 is er met man en macht gewerkt om de Open Bodem Index (OBI) gereed te maken. Een team met support van bijna alle werklijnen binnen Nederland die over de bodem zeggingskracht hebben leverden expertise. Hiermee is er een uniek meetinstrument tot stand gekomen waarmee boeren, wetenschappers, waterbedrijven etc. dezelfde taal spreken met betrekking tot bodemgezondheid. Nu gaan we over op de volgende fase, het testen. Doet u mee?

Kom tot “bodemboeiende” inzichten met de OBI
De OBI is een goede manier om beter inzicht te krijgen in de bodemgezondheid van uw percelen. Het geeft inzicht in de biologische, fysische en chemische kenmerken van de bodem. Om de administratieve druk tot een minimum te beperken is ervoor gezorgd dat openbare data (met toestemming) worden ingelezen. Denk hierbij aan het kadaster, RVO-gegevens, satellietgegevens e.d. De maatregelen die zelf op het land zijn uitgevoerd kunnen op een simpele manier in het programma worden aangevinkt.

Aanmelden
Uit ons klanttevredenheidsonderzoek komt naar voren dat 40% interesse heeft om de OBI beter te leren kennen en deze wil toepassen. Heeft u interesse? Dan kunt u zich via de link in de nieuwsbrief aanmelden of een mailtje sturen naar uw rentmeester of rentmeester assistente. U ontvangt vervolgens informatie hoe u kunt deelnemen. Omdat we in de startfase zitten, zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wel vragen we een moment geduld, op dit moment zijn we alles aan het inbouwen.

Samen met u willen we de eerste stappen zetten om via de OBI nog beter inzicht te krijgen in onze vruchtbare bodems waar we allemaal zo trots op zijn!