20 december 2023 | 3 min.

Klantpanel: In dialoog met onze pachters

Afgelopen november hebben we ons tweede klantpanel van dit jaar gehouden. Samen met 10 van onze (erf)pachters zijn we in gesprek gegaan over de ontwikkelingen en uitdagingen binnen de agrarische sector. We doen dit omdat we voortdurend willen verbeteren en de behoeften van onze (erf)pachters beter willen begrijpen.

Hieronder kunt u lezen wat de aandachtspunten waren tijdens het klantpanel

  • Grondtransacties: financieringsvormen voor de 30% insteek bij erfpachtconstructies

Aantal alternatieven voor de eventuele financiering van de insteek (veelal 30% van de vrije waarde) is beperkt. In het panel werd aangegeven dat a.s.r. real estate andere partijen zou kunnen benaderen om aan oplossingsrichtingen denken.

  • Regeneratieve landbouw: EARA (european alliance for regenerative agriculture),

a.s.r. real estate Landelijk Vastgoed is partner in de privaat publieke samenwerking (pps) RE-GE-NL. RE-GE-NL heeft als doel om regeneratieve landbouw in Nederland te bevorderen. Om te beginnen met het begeleiden van 1000 boeren en niet alleen kennis hierover te verzamelen, maar ook met elkaar te delen. De vraag wat regeneratieve landbouw is, leverde een interessante discussie op. Daarnaast is het belangrijk te onderzoeken op welke manier een dergelijke transitie wordt bekostigd. Het panel stelt het op prijs dat dergelijke verdienmodellen worden onderzocht en dat a.s.r. real estate afdeling Landelijk Vastgoed hierin participeert.

  • Pachterstevredenheid onderzoek

Met trots mochten we rapporteren dat we van onze contractante een 7,6 hebben gescoord voor pachterstevredenheid. Dit is boven onze doelstelling. In het panel werd geopperd om het pachterstevredenheidsonderzoek dat a.s.r. real estate landelijk vastgoed jaarlijks uitvoert bondiger te maken. Er wordt gekeken of dit tot de mogelijkheden behoort.

  • Verminderen van CO2-uitstoot

In samenwerking met het Nutrienten Management Instituut (NMI) hebben we gewerkt aan het samenstellen van ‘factsheet’ waarin beproefde maatregelen voor boeren zijn benoemd om een bijdrage te leveren aan het verder reduceren van de verschilende emissies. Deze factsheets zijn bediscussieerd en becommentarieerd. De panelleden voeren al veel van de maatregelen uit.

  • Ketenregie

Transitie in de landbouw is een samenspel tussen alle partijen of te wel van grond tot mond. Het klantpanel moedigt a.s.r. real estate aan om als facilitator in landbouwgrond en haar gebruikers de wensen bij de verschillende belangenorganisaties onder de aandacht te brengen. We zullen in het komende jaar verder kijken hoe we dit op een efficiënte manier kunnen vormgeven, ook via de bestaande werklijnen.

We kijken terug op een constructieve en informatieve ochtend. We hebben veel met elkaar gedeeld. Volgend klantpanel komen we terug op bovenstaande actiepunten en gaan we het onder andere hebben over carbon banking.

Wilt u ook deelnemen?

Stuur dan een mail naar ilona.groen@asr.nl