20 juli 2023 | 1 min.

Boeren met bomen, laat u inspireren!

Boeren met bomen is een project dat de komende drie jaar een landelijke beweging wil creëren van melkveehouders die (voeder)hagen en houtwallen op hun bedrijf willen toepassen. Boeren met bomen is een gezamenlijk project met Bloemenweidemelk, De melkbrouwerij, Woudstra’s Pleats en kennisinstelling VKON.

Een beweging te creëren van melkveehouders die actief worden in het inpassen van agroforestry op het melkveebedrijf middels voederbomen.

Inspiratiesessies

Dit najaar worden weer enkele kosteloze ontwerpsessies over (voeder)heggen in de melkveehouderij georganiseerd. Houd hiervoor de website www.boerenmetbomen.nl in de gaten.