a.s.r. real estate

Visie op MVO - ASR Dutch Mobility Office Fund

undefinedHet MVO-beleid van ASR Dutch Mobility Office Fund richt zich primair op verantwoord vermogensbeheer. In dat kader wil het fonds huurders en beleggers optimaal faciliteren in hun streven naar kantoren en een omgeving met langetermijnwaarde, vanuit financieel en maatschappelijk perspectief. In lijn met de strategie van het fonds kan langetermijnwaarde gecreëerd worden in de directe omgeving van nationale en internationale mobiliteitsknooppunten.

Het streven van het fonds is om kantoren aan te bieden die comfortabel zijn, meerdere huurders huisvesten en voldoen aan de huidige en toekomstige wensen van de huurders met betrekking tot gebruik, flexibiliteit en duurzaamheid. Deze kantoren hebben zich bewezen als de meest aantrekkelijke locaties, zowel voor huurders als voor beleggers.

Duurzame kantoren zijn aantrekkelijk voor de huurder door de lage energielasten en het gezonde binnenklimaat. Voor beleggers zijn duurzame kantoren aantrekkelijk door de waardecreatie op termijn en daardoor de vermindering van risico’s. Duurzaam bezit zorgt voor continuïteit en stabiliteit. En niet in de laatste plaats zijn duurzame kantoren minder belastend voor het milieu.

Ons MVO-beleid is gestoeld op vier belangrijke pijlers, de 4 P’s: Property, People, Partners en Planet. Dat betekent dat wij in ons streven naar een duurzame vastgoedportefeuille samenwerking zoeken met duurzame partners in langetermijnrelaties. Ook willen wij zelf een actieve bijdrage leveren aan het milieu en de maatschappij. Hoe wij daar invulling aan geven leest u in het MVO-beleidsplan 2021-2023 van het ASR Dutch Mobility Office Fund. In het MVO-jaarverslag van het ASR Dutch Mobility Office Fund worden per strategische doelstelling de resultaten over 2019 besproken.

Vijf sterren GRESB score
Het fonds behaalde in 2020 vijf sterren in de GRESB-benchmark, het maximaal aantal sterren. Het fonds verwacht de aankomende jaren haar GRESB-score verder te kunnen verbeteren door haar focus op een vernieuwd huurtevredenheidsonderzoek, Green Building Certifcates en op de energieperformance van de portefeuille.