In deze duurzaamheidsverklaring geeft het Fonds informatie over gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico's in onze beleggingsbeslissingsprocedure zoals bedoeld in artikel 3 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation EU Verordening 2019/2088 ofwel “SFDR”). Daarnaast verwijzen we naar de specifieke productinformatie over ecologisch en sociale kenmerken en duurzame beleggingen in de zin van artikel 8 en 9 van de SFDR. Voor meer duurzaamheidsinformatie kunt u de prospectus en het jaarverslag raadplegen.