Als vastgoedvermogensbeheerder erkent a.s.r. real estate haar grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan leefbare en duurzame gebouwen, steden en omgeving.

Gedragslijnen inzake Duurzaamheidsinformatie

In deze duurzaamheidsverklaring geven wij informatie over gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico's in onze beleggingsbeslissingsprocedure en informatie over ecologisch en sociale kenmerken en duurzame beleggingen in de zin van artikel 8 lid 1 van de SFDR (EU Verordening 2019/2088). Meer duurzaamheidsinformatie vindt u in het jaarverslag (https://asrrealestate.nl/nieuws-en-publicaties/esg-jaarverslagen/esg-jaarverslag-a-s-r-real-estate-2021).

a.s.r. real estate als AIF Manager

a.s.r. real estate is AIF Manager onder de AIFMD voor de volgende fondsen:
• ASR Dutch Prime Retail Fund (ASR DPRF)
• ASR Dutch Core Residential Fund (ASR DCRF)
• ASR Dutch Mobility Office Fund (ASR DMOF)
• ASR Dutch Science Park Fund (ASR DSPF)
• ASR Dutch Farmland Fund (ASR DFLF)
• ASR Property Fund (ASR PF)

Alle door a.s.r. real estate beheerde fondsen worden gekwalificeerd als artikel 8 SFDR. De fondsen promoten onder meer ecologische of sociale kenmerken of een combinatie hiervan. Het vermogensbeheer van de portefeuille van ASR Property Fund wordt, in tegenstelling tot de andere genoemde fondsen, uitbesteed. De ESG-doelstellingen van het ASR Property Fund maken deel uit van het selectie- en evaluatieproces van de externe vermogensbeheerders. De details van artikel 8 zijn nader uitgewerkt in de duurzaamheidsverklaringen van de door a.s.r. real estate beheerde fondsen, die hier zijn te zien.