27 juli 2023 | 3 min.

Locatievoorkeuren van bedrijven op Nederlandse science parks

Science parken spelen een cruciale rol in het stimuleren van netwerken, innovatie en economische prestaties van bedrijven in Nederland. In het afgelopen decennium kwamen er op science parken aanzienlijk meer nieuwe bedrijven en werknemers bij dan het Nederlandse gemiddelde. Factoren als de aanwezigheid van een universiteit, sectorale focus en de kwaliteit van het ecosysteem hebben een positieve invloed op het aantrekken en behouden van bedrijven op Nederlandse science parken. Dit blijkt uit onderzoek van a.s.r. real estate naar de overlevingskansen van bedrijven op Nederlandse science parken.  

Universiteit op science park biedt stabiele omgeving

Science parken met een kennisdrager zoals een universiteit of een academisch medisch centrum waren in de afgelopen tien jaar beter in staat om zowel jonge als volwassenere bedrijven te behouden. Terwijl bij science parken met een commerciële kennisdrager de overlevingskansen voor vooral jonge bedrijven zichtbaar lager waren. Universitaire science parken bieden een stabiele omgeving, die leiden tot betere innovaties, hogere verkoop en winst en meer mogelijkheden tot kostenbesparingen. Science parken met een groot commercieel bedrijf als kennisdrager, laten daarentegen een grotere kans zien op overnames door derden, wat een belangrijke indicator is van commercieel succes.

Verder blijkt uit onderzoek dat er binnen groepen met overeenkomstige kenmerken duidelijke verschillen zijn. Bijvoorbeeld op de TU Delft Campus, waar bijna 10% minder faillissementen zijn waargenomen dan bij soortgelijke universitaire science parken in de Randstad.

Focus op specifieke sector zorgt voor concurrentievoordeel

Ook het belang van een sectorale focus voor science parken wordt aangetoond in het onderzoek. Science parken die zich richten op specifieke sectoren, zoals agri-food en life sciences, hebben een concurrentievoordeel en trekken makkelijker bedrijven aan die actief zijn in die sectoren. De expertise en faciliteiten die binnen deze gespecialiseerde parken worden aangeboden, spelen een essentiële rol bij het behoud van huurders. Binnen de groep van universiteiten met een sectorale focus buiten de randstad blijkt uit het onderzoek dat op de Wageningen Campus er in het laatste decennium 24% minder faillissementen zijn  waargenomen vergeleken met science parken met vergelijkbare locatiekenmerken. Grotere science parken bieden bovendien meer mogelijkheden voor gedeelde faciliteiten en stimuleren samenwerking tussen bedrijven.

Ecosysteem voor kennisdeling, innovatie en samenwerking

Het onderzoek benadrukt verder dat een gunstig ecosysteem op science parken, met de nabijheid van universiteiten, onderzoeksinstituten en andere bedrijven, van cruciaal belang is om kennisdeling, innovatie en samenwerking te bevorderen. Een ecosysteem zorgt voor het geheel aan formele en informele interacties op locatie en in de regio tussen partners, concurrenten, klanten en leveranciers, Bij het selecteren van locaties voor science parken moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid om een sterk Research & Development ecosysteem te creëren. Daarnaast moet er aandacht zijn voor sectorale focus (bijvoorbeeld life sciences of high-tech) en voldoende omvang van het park voor gebruikers om te kunnen specialiseren en te groeien.

Het ASR Dutch Science Park Fund ziet deze bevindingen als bevestiging van het belang van science parken voor economische groei en innovatie. Het fonds blijft investeren in science parken in Nederland, met de focus op locaties met een sterke kennisdrager en groeipotentieel.