11 maart 2022 | 2 min.

Volledige portefeuille ASR Dutch Prime Retail Fund BREEAM-gecertificeerd

Het ASR Dutch Prime Retail Fund ontving eind 2021 voor 146 winkelpanden en -centra een BREEAM-NL In Use certificaat. Daarmee is de volledige winkelportefeuille van het fonds gecertificeerd. De certificaten geven inzicht in de duurzaamheidsprestaties en het verbeterpotentieel van de gebouwen in de portefeuille. De aanbevelingen uit de rapportages vormen het uitgangspunt voor het verder verduurzamen van de gebouwen.

Het volledig certificeren van de portfolio, een van de doelstellingen in de CSR-policy van het ASR Dutch Prime Retail Fund, is daarmee in 2021 behaald. Aan het behalen van de andere doelstellingen wordt structureel gewerkt. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen en het klimaatadatief maken van gebouwen door toepassing van groene en witte daken.

Edwin van de Woestijne, fund director ASR Dutch Prime Retail Fund: “Naast het verduurzamen van onze gebouwen en het leveren van een actieve bijdrage aan de energietransitie, zetten we in op het reduceren van het energiegebruik en de daarbij horende CO2-emissies. We koersen aan op een Paris Proof portfolio in 2045.”

CFP heeft het BREEAM-certificeringstraject geleid. Eerst werd een BREEAM-Quickscan uitgevoerd waarmee in zeer korte tijd inzicht in de duurzaamheidsprestaties van de gebouwen verkregen werd. Daarna is de gehele portefeuille volgens de BREEAM-NL In-Use methodiek gecertificeerd. 

BREEAM-NL In-Use Certificaat
BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en wordt gebruikt in meer dan 80 landen wereldwijd. De methode is oorspronkelijk ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE). Dutch Green Building Council heeft de methode geschikt gemaakt voor Nederland. Vandaar BREEAM-NL. BREEAM-NL is sinds 2009 de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid.