13 september 2020 | 2 min.

Ook a.s.r. staat op tegen natuurverlies

a.s.r. heeft de Finance Biodiversity Pledge ondertekend. Met dit initiatief committeert een groep financiële instellingen zich aan diverse acties om natuurverlies in dit decennium zoveel mogelijk terug te draaien. Biodiversiteit is een thema dat bij a.s.r. vooral speelt binnen de beleggingen van a.s.r. real estate en a.s.r. vermogensbeheer. De Pledge is ook ondertekend door onder meer ASN Bank, Rabobank, Robeco en Triodos Bank.

Hoofdkantoor a.s.r.

De Finance Biodiversity Pledge is een initiatief van een groep Europese financiële instellingen en wordt gelanceerd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 25 september. De ondertekenaars vragen wereldleiders om een wereldwijde overeenkomst om natuurverlies in dit decennium terug te draaien.

Daarnaast heeft de groep – en dus ook a.s.r. – zelf meerdere afspraken gemaakt om de biodiversiteit van onze aarde te ondersteunen en natuurverlies tegen te gaan. Naast onderlinge samenwerking en kennisdeling gaat het dan om opstellen van criteria in het ESG-beleid (Environmental Social & Corporate Governance), vaststellen van de impact van de financiële activiteiten en beleggingen op biodiversiteit, doelen stellen en daar jaarlijks transparant over rapporteren.

Biodiversiteit is bij a.s.r. een thema dat vooral de activiteiten binnen onze bedrijfsonderdelen a.s.r. vermogensbeheer en a.s.r. real estate raakt. a.s.r. real estate zal met name inzetten op het verminderen van de negatieve impact bij nieuwbouw en het vergroten van de positieve impact voor landelijk vastgoed, onder andere door het inzetten van de Open Bodemindex. a.s.r. vermogensbeheer zal met name inzetten op het meten van de impact van de beleggingen op biodiversiteit, op impact investeringen en engagement.

Voor meer informatie over de Finance for Biodiversity Pledge, bezoek de website: financeforbiodiversity.org