16 december 2021 | 2 min.

Hoofdkantoor Oldelft Ultrasound op TU Delft Campus ontvangt BREEAM-NL Excellent

Het ASR Dutch Science Park Fund ontving, in samenwerking met ontwikkelaar cepezedprojects, voor het nieuwe hoofdkantoor van Oldelft Ultrasound op de TU Delft Campus een BREEAM-NL Excellent certificaat.

Het ASR Dutch Science Park Fund ontving het BREEAM-NL Excellent Nieuwbouw Oplevercertificaat voor de natuur-inclusieve circulaire kantoor- en productielocatie van Oldelft Ultrasound op de TU Delft Campus. Met een totaalscore van 72% heeft het project ruimschoots de rating ‘Excellent’ behaald. Eerder behaalde het gebouw al het zeer zuinige energielabel (A+++++) conform de huidige BENG-eisen.

Circulair
In het door architectenbureau cepezed ontworpen gebouw van circa 4.200 m2 is veel aandacht besteed aan circulariteit. Zo is de staalconstructie demontabel door ‘droge’ montage en het gebruik van demontabele kanaalplaatvloeren. Het gebouw is voorbereid op mogelijke uitbreiding in de toekomst en flexibel indeelbaar zodat het potentieel als een multi-tenant gebouw zou kunnen functioneren.

Natuur-inclusief
Naast circulair is het kantoor ook een ecologisch, natuur-inclusief gebouw. Om dit te bereiken zijn onder andere grote gevellamellen geplaatst die in de toekomst begroeid zijn met een mix van klimplanten, die een aantrekkelijke habitat vormen voor verschillende vogels en insecten. Ook is voorzien in insectenhotels, extra maatregelen voor bijen en nestkasten voor vleermuizen, vogels, egels en marters.

Duurzaamheidsbeleid ASR Dutch Science Park Fund
Het ASR Dutch Science Park Fund wil vóór 2045 een CO2-neutrale portefeuille realiseren. Met behulp van de ‘Paris proof’-methodologie worden doelen geformuleerd op het gebied van energie-efficiëntie, on-site energieopwekking en duurzame inkoop. Daarnaast heeft het fonds duidelijke doelen gesteld voor het behalen van Green Building Certificates zoals BREAAM.

BREEAM-NL
BREEAM-NL is sinds 2009 de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode worden projecten beoordeeld op integrale duurzaamheid. Met BREEAM-NL krijgt men inzicht in de duurzaamheidsprestatie van een project. Niet alleen op het gebied van energie, maar in de volle breedte. BREEAM-NL is internationaal erkend en bestaat inmiddels meer dan 10 jaar. De lat van BREEAM-NL ligt hoger dan wat wettelijk wordt geëist. Zo is het gebouw bestendig tegen plotselinge gebeurtenissen en geleidelijke veranderingen.